Tidig isläggning till havs

December har varit kall och isen breder ut sig över haven. Isutbredningen är ovanligt tidig runt hela Sveriges kust.

Den här decembermånaden har varit ovanligt kall. Det sätter spår även till sjöss. Isläget runt Sveriges kuster är för årstiden väldigt långt framskriden. Särskilt på västkusten är isen ovanligt tidig. Idag (29 december) har rapporter och satellitbilder som vittnar om mycket utbredd isbildning till sjöss i Skagerrak och Kattegatt kommit in till SMHIs istjänst.

– I princip så finns nu spridd pannkaksis och issörja hela vägen från Skagen till Öresund, säger oceanograf Lisa Lind vid istjänsten och fortsätter:

– En så tidig isläggning på västkusten har vi egentligen inte sett på åtminstone 30 år. 1981 kom isen på västkusten också i slutet av december, men under de mycket stränga vintrarna 1985, 1986 och 1987 kom isen i Skagerrak och Kattegatt inte förrän i början av januari som tidigast.

Is från Blekinge till Bottenhavet

Kring resten av Sveriges kuster ligger skärgårdsisen från Blekinge via Kalmarsund hela vägen upp i Bottenhavet. Norra Kvarken och Bottenviken är sedan julhelgen helt istäckta, vilket även det är ovanligt tidigt. Senaste gången området var helt istäckt under julhelgen var 2002, men innan dess får vi gå tillbaka till 1987 för att se samma utveckling.

– I normalfallet fryser Bottenviken och Norra Kvarken igen helt någon gång mellan slutet av januari till mitten av februari, berättar Lisa Lind.

Olika typer av is

Isen på västkusten har en annan karaktär än den inne i Östersjön. Det salta vattnet gör att isen blir mer porös och inte lika hållbar som sötvattenis. Det betyder att isen i Skagerrak och Kattegatt inte bildar stora sammanhängande istäcken utan bryts upp i mindre flak som driver med strömmar och vindar. Isläget varierar därför mycket snabbt och isen kan försvinna lika snabbt som den uppstått.

Kyla och blåst påverkar isläget

De närmaste dagarna kommer istjänsten att med spänning följa utvecklingen, särskilt längs västkusten.

– Vi väntar oss västliga vindar på Skagerrak och Kattegatt vilket kan medföra att den is som finns till sjöss driver in mot den svenska kusten.

Under nyårsnatten kommer ett lågtryck att passera med mildare temperaturer och friska väst till nordvästvindar, och det återstår att se hur mycket av isen som överlever. Det mesta kommer med stor sannolikhet brytas upp och försvinna. Men i resten av landet är det fortsatt kyla som gäller så isen längs ostkusten kommer att fortsätta växa.

Trots den något dramatiska inledningen är det fortfarande för tidigt att uttala sig om hur isvintern kommer att bli.

– Det kan vända när som helst, men det kan också fortsätta på samma spår. Vi får helt enkelt vänta och se, avslutar Lisa.