Tidig höst i norr

Hösten kom tidigt i norr och fortfarande går den något före ”normal tidtabell”. Nu har hösten intagit två tredjedelar av landet, och en högfjällsstation har redan fått vinter!

Höstlöv

Hösten kom tidigt i östra Jämtland och det inre av Ångermanland och Medelpad. Senare delen av skördemånaden augusti blev i år till höstmånad, ett epitet som annars avser september. Den 15 augusti kom hösten till nordligaste Sverige och delar av fjällen, vilket kan anses vara normalt.

En vecka senare fortsatte hösten att avancera söderut och den 24 augusti passerade den Jämtland. Som framgår av kartan var hösten tidig i östra Jämtland och det inre av Ångermanland och Medelpad.

Kyligt väder i slutet av augusti gjorde att hösten fortsatte att avancera, och vid september månads inledning hade hösten erövrat nästan hela Norrland utom den sydöstra delen där det varma havsvattnet hållit upp dygnsmedeltemperaturen. Även delar av västra och norra Svealand hade då fått meteorologisk höst. Detta är omkring två veckor tidigare än normalt (se kartan).

Från den 6 september ersattes de kyliga nordvindarna i södra Sverige av varmare ost- och sydostvindar vilket i samband med moln och på en del håll dimma gav högre temperaturer, särskilt nattetid, varför hösten aldrig hann få fäste där och har sedan dess stannat upp.

Redan vinter i Tarfala

Som en kuriositet kan nämnas att vid högfjällsstationen Tarfala, som ligger 1150 m över havet, gjorde Kung Bore sitt intåg redan den 25 augusti. Då hade man som enda meteorologiska station i landet en dygnsmedeltemperatur under 0° i exakt fem dygn (25-29 augusti), vilket är definitionen på meteorologisk vinter. Dygnsmedeltemperaturen har sedan dess legat över 0°, men när en årstid väl anlänt tas inte den tillbaka.