Syresituationen försämrad i Östersjöns djupvatten

Senaste expeditionsrapporten visar på mycket dåliga syrevärden i bottenvattnet i sydöstra Östersjön.

Under perioden 14:e till 20:e oktober genomförde SMHIs oceanografiska laboratorium ytterligare en expedition med Kustbevakningens fartyg KBV001 POSEIDON.

Provtagning ombord KBV001
Vattenprovtagning ombord KBV001.

Syresituationen i egentliga Östersjöns djupvatten är mycket dålig. För första gången sedan slutet av 1980-talet uppmättes svavelväte i bottenvattnet vid stationen BCS III-10 i sydöstra Östersjön. Även i den grunda Arkonabassängen söder om Skåne förekom låga syrehalter i bottenvattnet.

Under hösten 2011 har SMHI genomfört en syrekartering i samarbete med Havsfiskelaboratoriet (SLU). En detaljerad rapport om utvecklingen av syreförhållandena i Östersjön sedan 1960-talet fram till i dag kommer att publiceras inom kort.

Senaste expeditionsrapporten