Sveriges vattenkraftsföretag samlades i Norrköping

Under SMHIs vattenkraftsdagar i slutet av november fanns stora aktörer som Vattenfall, Statkraft, E.ON, SVF och Vattenregleringsföretagen samlade i Norrköping. En viktig punkt på programmet var utvärderingen av SMHIs hydrologiska prognoser. Hur såg flödena till exempel ut i samband med vårfloden? Och startade vårfloden enligt prognosen? Dessutom fick aktörerna prova på det nya webbaserade hydrologisystemet HYFO.

Hydrologiska prognoser är viktiga för vattenkraftsföretagen.

– Företagen behöver tillförlitliga prognoser för hur stora flödena i vattendragen kommer att bli. Nederbörd påverkar förstås flödena och på våren är snösmältningen en viktig parameter. Med hjälp av prognoserna kan kraftverken optimera sin elproduktion och styra hur mycket vatten som kan spillas och magasineras, berättar Helen Ivars Grape, kundansvarig på SMHI.

Prognosmodellerna har nu utvärderats för de stora vattendragen Skellefteälven, Ångermanälven, Indalsälven, Umeälven, Ljungan, Ljusnan, Dalälven, Luleälven samt Klarälven och Vänern.

– Den årliga träffen med SMHI är värdefull och viktig för att vi tillsammans ska kunna diskutera kvaliteten på mätningar och vidareutveckla prognosmodellerna, sade Björn Norell, hydrolog på Vattenregleringsföretagen.  

Emma Wikner som är regionshydrolog på Statkraft höll med.

– Det är bra att vi får möjlighet att beskriva vad branschen behöver och att vi gemensamt kan vi förbättra system och processer. Dessutom är det intressant att ta del av nyheter, ny kunskap och nya verktyg, som HYFO.  

Utveckling genom samverkan och dialog

HYFO är ett system för att kunna presentera en mängd observerade, prognostiserade och modellberäknade väderparametrar på webben. Planen är att det nya systemet ska tas i bruk under 2015. I utvecklingsarbetet är samverkan och dialog en grundpelare.

– HYFO tas nu fram i nära samarbete med våra kunder, och det finns ett stort intresse att testa den, säger Helen Ivars Grape.

Under vattenkraftsdagarna fick deltagarna också lyssna till föredrag av SMHIs hydrologer och meteorologer, bland annat om meteorologiska och hydrologiska säsongsprognoser, nya metoder för flödesmätningar och extremväder.

Sten Bergström på vattenkraftdagarna
Sten Bergström, klimatexpert på SMHI, var en av de medverkande under vattenkraftsdagarna. Foto SMHI