Sveriges väderradaranläggningar moderniseras – start i Ängelholm

Den äldsta tekniken i Sveriges tolv väderradaranläggningar är från 1980-talet. Nu ska de uppgraderas för att säkerställa tillgängligheten och höja datakvaliteten. Först ut är anläggningen i Ängelholm.

Det svenska väderradarnätet ägs av Försvarsmakten respektive SMHI och förvaltas gemensamt.

- Dagens väderradarsystem är ålderstiget. Nu uppgraderar vi för att säkerställa tillgänglighet och högre kvalitet. Vi inför ny funktionalitet med så kallad ”dual polarisation”. Det innebär att det går att skilja på olika typer av nederbörd, det vill säga hagel, regn och snö, berättar Berit Frödén, biträdande systemförvaltare på SMHI.

Under perioden väderradaranläggningen är under modernisering kommer ingen nederbördsinformation att finnas tillgänglig från Ängelholm. Istället kommer området till viss del täckas av kringliggande väderradaranläggningar.

- Eftersom dessa anläggningar ligger en bit bort kan de dock inte detektera nederbörd på låg höjd över området väderradar-anläggningen i Ängelholm normalt täcker, säger Berit Frödén.

I samband med moderniseringen tar SMHI även över driftansvaret för väderradaranläggningarna. Hela projektet pågår till och med 2018.