Sveriges stora sjöar i ett förändrat klimat

Hur ser framtiden ut för de svenska sjöarna? Ökar risken för översvämningar? Hur på­verkas bebyggelse, lantbruk, friluftsliv, sjöfart, växt- och djurliv av högre temperaturer och mer nederbörd?

Bro vid Vänern

Ett nytt projekt på SMHI studerar nu de största sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Arbetet innebär bland annat att beräkna framtida vattennivåer och vattentemperaturer. Kunskap kommer också att samlas kring de stora sjöarnas problem och hur de kan förändras i framtiden.

Anna Eklund
Anna Eklund

– Studierna för de stora sjöarna syftar till att ge bättre underlag för att planera för ett framtida klimat. Klimat-anpassning av våra vattenmiljöer är ett långsiktigt arbete med många inblandade aktörer, säger Anna Eklund, projektledare och hydrolog, SMHI.

Projektet drivs i samverkan med olika representanter och intressegrupper kring sjöarna. Resultat från arbetet planeras presenteras nästa höst. Anna Eklund deltar den 25 maj i Havs- och vattenforum för att berätta om projektet.