Sveriges klimat har blivit varmare och blötare

Sverige har blivit både varmare och blötare. Det visar sammanställd statistik för temperatur och nederbörd mellan åren 1991-2011, jämfört med statistik för 1961-1990. Störst temperaturökning märks under vintern, särskilt i norra Sverige, medan störst ökning i nederbörd syns under sommaren.

SMHI har sammanställt temperatur- och nederbördsdata för perioden 1991-2011. Resultaten i den nya sammanställningen har jämförts med den så kallade standardnormalperioden för 1961-1990.

– Sverige har blivit både varmare och blötare de senaste 20 åren, berättar Sverker Hellström, klimatolog SMHI. Störst ökning i nederbörden syns under sommaren. Temperaturökningen märks särskilt under vintern, och då främst i norra Sverige.

För att kunna studera klimatet jämförs värden för temperatur och nederbörd med medelvärdet för en längre tidsperiod, för att till exempel kunna säga om det har varit varmare eller kallare samt blötare eller torrare än normalt.

– Med ”normalt” menas i dessa sammanhang medelvärden för standardnormalperioden 1961-1990, förklarar Sverker. Denna normalperiod ska enligt en internationell överenskommelse användas fram till 2021, då en ny 30-årsperiod, 1991-2020, är fullbordad.

Förändring i temperatur för hela året. 1991-2011 jämfört med 1961-1990.
Förändring i temperatur för hela året. 1991-2011 jämfört med 1961-1990. Foto SMHI Förstora Bild
Förändring i nederbörd under året. 1991-2011 jämfört med 1961-1990.
Förändring i nederbörd under året. 1991-2011 jämfört med 1961-1990. Foto SMHI Förstora Bild