Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

Den 23 oktober inleder FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmötet om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. IPCC förser beslutsfattare över hela världen med kunskapsunderlag om klimatet och hundratals forskare och experter medverkar i framtagningen av IPCC:s rapporter. Sverige är värd för mötet och klimatminister Isabella Lövin är på plats i Malmö den 23 oktober för att öppna mötet.

Öresundsbron

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), med 195 medlemsländer, sammanställer regelbundet aktuell, internationell klimatforskning. Ledande forskare och experter från hela världen går igenom tusentals vetenskapliga artiklar för att sammanfatta den viktigaste klimatkunskapen i IPCC:s rapporter. Rapporterna förser världens länder med en vetenskaplig grund när beslut som påverkar klimatet ska fattas.

Klimatministern öppnar tredje författarmötet

Den 23-27 oktober står Sverige värd för det tredje författarmöte om IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Omkring 120 internationella klimatforskare och experter kommer att samlas i Malmö för att tillsammans arbeta med rapportens innehåll. Författarmötet kommer att öppnas av klimatminister Isabella Lövin.

Isabella Lövin
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Sverige tog tidigt initiativ till att vara värd åt det här mötet för att på så sätt stötta IPCC:s arbete. Klimatforskningen spelar en mycket viktig roll i att ge beslutsfattare och olika aktörer i samhället en tydlig bild av vilka utmaningar världen står inför och vilka åtgärder som behövs, säger Isabella Lövin.

Isabella Lövin kommer att prata om klimatforskning som en viktig grund för politiska beslut och åtgärder i sitt öppningstal.

Specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

IPCC:s sjätte utvärderingscykel omfattar en huvudrapport i tre delar samt en syntesdel, en metodrapport om utsläppsinventarier och tre specialrapporter. Den första specialrapporten handlar om 1,5 graders global uppvärmning. Rapporten ska vara färdig i oktober 2018.

Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI
Markku Rummukainen Foto Anette Andersson

– På FN:s klimatmöte i Paris i december 2015 efterfrågades ett vetenskapligt underlag kring 1,5 graders global uppvärmning från IPCC. Rapporten som IPCC tar fram ska ta ett brett grepp. Utöver kunskap om möjliga utvecklingsvägar och klimateffekter vid 1,5 graders global uppvärmning sätts frågan även i ett vidare perspektiv om hållbar utveckling, berättar Markku Rummukainen, klimatexpert och nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI.

– För SMHI som expertmyndighet inom klimat är rollen som nationell kontaktpunkt för IPCC viktig.

Rolf Brennerfelt
Rolf Brennerfelt

Den är ett tydligt exempel på internationell samverkan, något som är avgörande för arbetet med klimatfrågan. SMHIs uppdrag är bland annat att förse beslutsfattare med kunskapsunderlag som vilar på vetenskaplig grund, vilket genomsyrar hela vår verksamhet, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

I samband med författarmötet i Malmö kommer även ett antal lokala klimatevenemang genomföras. Dessa arrangeras bland annat av Lunds universitet, Malmö Högskola och Klimatsamverkan i Skåne.