Sverige lämnar tre nya bidrag till globalt nätverk för miljödata

Sverige bidrar idag, 16 november, med tre nya konkreta bidrag till det internationella initiativet GEOSS, ett globalt nätverk av jordobservationssystem. Det görs i samband med den internationella konferensen om miljödata som arrangeras av Group on Earth Observations (GEO).

Det behövs långsiktig och kontinuerlig observation av jorden för att öka kunskapen om gränsöverskridande miljöfrågor som exempelvis klimatförändringar, biologisk mångfald och hälsa.

– Detta behov var upptakten till bildandet av Group on Earth Observations, GEO, ett internationellt politiskt initiativ med uppgift att bygga ett globalt system av jordobservationer, GEOSS.

– GEOSS tillhandahåller även en portal som erbjuder tillgång till observationer av jorden inom många tematiska områden, säger Thomas Klein, GEO/GEOSS-ansvarig på SMHI.

Sveriges nya bidrag till GEO är:

  • atmosfäriska observationer genom den svenska satelliten Odin
  • vattenmodelleringsverktyget E-Hype
  • ECDS, en ny svensk forskningsinfrastruktur för miljö- och klimatdata

– Mycket av GEO:s arbete handlar om att bygga broar mellan olika discipliner. Med våra svenska bidrag sätter vi speciell fokus på frågorna klimat och vatten, som är tvärgående till alla andra sociala välfärdsområden inom GEO, säger Patrik Wallman, hydrologisk expert på SMHI.

Svensk insats för internationell nytta

De svenska bidragen till det internationella samarbetet presenteras på plenarmötet i Istanbul den 16-17 november. Mötet handlar om datadelning, och GEOs ambition är att miljödata ska finnas lätt tillgänglig för alla, speciellt för att stödja en välgrundad politisk beslutsfattning och en hållbar utveckling.

Uppföljning av förra årets ministermöte i Peking

Mötet i Istanbul är det första stormötet inom GEO efter förra årets ministermöte i Peking. Då signerade ledande politiker den s.k. Pekingdeklarationen som poängterar behovet av samordning för att informationen om jordens tillstånd ska komma till nytta i samhället. Plenarmötet i Istanbul kommer att samla representanter från cirka 80 nationer, 60 internationella organisationer och EU.

– Det är viktigt att medlemmarna i GEO fortsätter att arbeta så att alla som kan dra nytta av jordobservationsdata får tillgång till dem på ett öppet, säkert och jämförbart sätt. Sverige stödjer GEO:s arbete genom lanseringen av konkreta bidrag, säger Göran Boberg, Rymdstyrelsen, som har deltagit i GEO:s arbete ända sedan starten 2003.