Sveriges representanter på beslutsmöte om IPCC:s 1,5 graders-rapport

Den 1-5 oktober 2018 samlar FN:s klimatpanel IPCC rapportförfattare och representanter från medlemsländerna i Incheon, Sydkorea. Under mötesdagarna läggs sista handen vid IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. SMHI som är den svenska kontaktpunkten för IPCC representeras på plats av Lena Lindström och Markku Rummukainen.

Porträtt på Markku Rummukainen och Lena Lindström
Markku Rummukainen och Lena Lindström, IPCC nationell kontaktpunkt, SMHI

Vid Parisavtalet i december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal där den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att man ska sträva efter att den ska stanna vid 1,5 grader.

– Den rapport som kommer nu beskriver såväl olika utvecklingsvägar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader som de effekter som den skulle ha. Rapporten blir ett vetenskapligt underlag inte minst för fortsatta klimatförhandlingar, säger Markku Rummukainen, klimatexpert.

Experter från hela världen

Hundratals experter från hela världen har gemensamt arbetat med specialrapporten de senaste två åren. Den behandlar vilka möjligheter som finns för att minska utsläppen och klimateffekter som skulle uppstå vid 1,5 graders uppvärmning. Rapporten belyser också hur den globala förmågan att svara upp mot klimathotet, och hur klimatförändringar, hållbar utveckling mer generellt och ansträngningar för att utrota fattigdom hänger ihop.

– Här i Sverige kommer SMHI som nationell kontaktpunkt att presentera rapporten på ett event den 8 oktober. Eventet hålls på Naturvårdsverket och är ett samarrangemang med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Miljö- och energidepartementet, säger Lena Lindström, kommunikationssamordnare på IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Webbsändning och livechat

Eventet direktsänds på webben och avslutas med en livechat där experter svarar på frågor från allmänheten. Länkar till webbsändning och livechat kommer inom kort på smhi.se och Twitter (@SMHI).