Svenska experter bjuds in till IPCCs arbete

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram nya specialrapporter. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där den första specialrapporten ska formas.

Som en direkt följd av förhandlingarna vid COP21 i Paris, och det nya globala klimatavtalet, ska FNs klimatpanel IPCC redan till 2018 ta fram en specialrapport. Rapporten ska beskriva effekter av en global uppvärmning på 1,5 grader, utifrån ett antal scenarier med olika nivåer av utsläpp av växthusgaser.

IPCC-möte i Nairobi, apr 2016
Bild från IPCCs möte i Nairobi i april 2016. Foto IISD/Kiara Worth

– IPCC söker nu experter till ett första så kallat scopingmöte som ska hållas i augusti. På mötet ska experterna diskutera de olika ämnesområden som ska ingå i specialrapporten. De ska göra en bedömning av vad som är möjligt att utvärdera, till exempel se att det finns tillräckligt med forskning. Diskussionerna ska mynna ut i en disposition för rapporten, ett förslag till koncept, som IPCC ska besluta om på sitt möte i oktober, berättar Lena Lindström, kommunikations- samordnare för IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Nomineringen av experter sker via den nationella kontaktpunkten för IPCC och för att komma med i processen behöver experter skicka in personligt underlag senast den 16 maj.

Många ämnesområden

Behovet av experter är brett, eftersom specialrapporten ska spänna över ämnesområden som berör arbetet i samtliga IPCCs tre arbetsgrupper; Arbetsgrupp I som behandlar "Den naturvetenskapliga grunden", arbetsgrupp 2 om "Effekter, anpassning och sårbarhet" samt arbetsgrupp 3 om "Att begränsa klimatförändringarna". IPCC har därför behov av experter inom många ämnesområden, bland annat; extremväder och effektstudier kring socio-ekonomiska vägval, etik och jämställdhet samt utsläppsminskning inom jordbruk, livsmedel, skog och markanvändning. Samtliga ämnesområden finns listade i informationsbrevet i högerspalten.

– Det här är förstås en unik möjlighet för svenska experter att samverka med framstående forskare från hela världen, och bidra till FNs klimatpanels viktiga arbete. Jag hoppas att många är intresserade och anmäler sig, säger Lena Lindström.