Summering av orkansäsongen 2013

De tropiska orkanerna Haiyan, Phailin och Manuel utmärkte sig mest under 2013. På Atlanten blev det en ovanligt lugn säsong medan dramatik utspelades i västra Stilla havet och norra Indiska Oceanen under oktober-november.

Globalt sett blev det en förhållandevis normal orkansäsong. Från den 1 januari fram till den 2 december hade 87 tropiska cykloner (avser tropiska stormar och tropiska orkaner i den här artikeln) bildats runtom i världen. Det globala normalvärdet (avser 1981-2010) är 86 tropiska cykloner. Med knappt en månad kvar av 2013 lär åtminstone ytterligare någon eller några tropiska cykloner hinna bildas.

Västra Stilla havet – Haiyan spred enorm förödelse i Filippinerna

För första gången sedan 2004 bildades fler tropiska cykloner än genomsnittet på västra Stilla havet. Normalt sett (avser 1981-2010) bildas 26 tropiska cykloner. Inledningen på säsongen var dock osedvanligt lugn men från mitten av september kom orkanaktiviteten igång rejält.

Från den 16 september till och med den 11 november bildades 12 tropiska cykloner varav 11 nådde orkanstyrka och 4 utvecklades till kategori 5 - orkaner. Kulmen på denna aktivitet nåddes i inledningen av november när den extremt kraftfulla orkanen Haiyan drog in över centrala Filippinerna med enorm förödelse och tusentals döda.Animering av orkanen Haiyans framfart över Filippinerna den 7-8 november. Källa: CIMSS Satellite Blog.

Orkanen Haiyan den 7 november klockan 20.57 svensk tid
Satellitbild över orkanen Haiyan den 7 november klockan 20.57 svensk tid på väg in över centrala Filippinerna. I orkanens centrum framträder dess öga mycket tydligt. Källa: NOAA. Förstora Bild

Norra Indiska Oceanen – Phailin gav upphov till massevakuering i Indien

Totalt sex tropiska cykloner har så här långt bildats under säsongen vilket är lite högre än normalt.

Phailin blev den 11 oktober en av blott fyra tropiska cykloner sedan 1980 som uppnått Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, i norra Indiska Oceanen. Tack vare den omfattande massevakuering som gjordes av indiska myndigheter blev antalet omkomna litet.

I november var det hög aktivitet med fyra tropiska cykloner. En av dessa drog i skymundan av orkanen Haiyans framfart in över Somalia vilket krävde uppskattningsvis drygt 300 liv.

Orkanen Phailin den 11 oktober 2013
Orkanen Phailin gav i oktober upphov till en massevakuering i Indien. Här en satellitbild över orkanen den 11 oktober. Källa: NASA Goddard MODIS Rapid Response Team Foto NASA Goddard MODIS Rapid Response Team Förstora Bild

Östra Stilla havet – Mexiko drabbades hårt

I östra Stilla havet bildades sammanlagt 18 namngivna tropiska cykloner vilket får anses som normalt. Knappt hälften av dessa (8 stycken) utvecklades till orkaner vilket är helt normalt. Bara en, Raymond, nådde statusen ”major hurricane” vilket skedde först i slutet av oktober. Normalt sett (avser 1981-2010) når tre stycken kategori 3-5 på Saffir - Simpsonskalan.

Även om säsongen överlag var lugn så drabbades Mexiko svårt av kraftiga översvämningar då flera tropiska oväder drog in över landet. Orkanen Manuel drog den 15 september in över västkusten samtidigt som atlantorkanen Ingrid drog in över ostkusten. Att två tropiska cykloner drar in från var sitt håll över Mexiko så nära inpå varandra är mycket ovanligt och skedde senast i juni 1958. Omkring 170 människor uppskattas ha fått sätta livet till i översvämningarnas spår.

Ingrid och Manuel
I mitten av september drog Ingrid (Atlanten) och Manuel (östra Stilla havet) in över Mexiko nära nog samtidigt vilket är mycket ovanligt. Källa: NASA. Förstora Bild

Atlanten – lugnaste säsongen på många år

Totalt 13 namngivna tropiska stormar bildades mellan den 1 juni och 30 november vilket antalsmässigt är normalt. Endast två av dessa, Humberto och Ingrid, nådde orkanstyrka. Att ingen orkan nådde högre än kategori 1 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan får ses som mycket anmärkningsvärt. I termer av maximal medelvind får man gå tillbaka till 1968 för att finna ett år med en lägre maximal medelvind.

Också antalet orkaner var extremt lågt och man får gå tillbaka till 1982 för att finna ett lika lågt antal orkaner.

Även under år med El Niño som verkar hämmande på orkanaktiviteten på Atlanten brukar åtminstone någon storm nå upp till minst kategori 3. Senaste gången ingen orkan på Atlanten nådde kategori 3 eller högre var 1994 som för övrigt var ett år med El Niño.

Södra halvklotet - ingen större dramatik

Någon större dramatik blev det inte på södra halvklotet. Kraftigast var Felleng och Narelle som båda nådde kategori 4 på Saffir - Simpsonskalan i januari. De enda orkanerna som drog in över land var Rusty (Australien) och Haruna (Madagaskar). Båda uppträdde i februari. Det är sannolikt att någon eller några tropiska cykloner kan bildas nu på södra halvklotet i december då deras nya säsong startat.