Stort inflöde av nytt vatten till Östersjön

Inflöden av salt- och syrerikt vatten till Östersjön har goda effekter för Östersjöns miljö och levande organismer. Just nu pågår ett stort inflöde tack vare det lugna och stabila vädret under hösten med låga vattenstånd i Östersjön.

Östersjön på vintern.

Sedan början av december har saltrikt vatten strömmat in i Östersjön. SMHIs beräkningar visar att 50 km3 strömmat in genom Öresund och uppskattningsvis det dubbla genom Stora och Lilla Bält, det vill säga totalt 150 km3.

- Det senaste större inflödet till Östersjön inträffade 1993, då 300 km3 flödade in. Den storleken på inflöde är vad som krävs för att ge betydande effekt på de syrefria bottnarna i Östersjön, berättar Thomas Hammarklint, oceanograf, SMHI.

Under SMHIs senaste utsjöexpedition med havsforskningsfartyget  Aranda som avslutades den 14 december märktes också att ett inflöde pågick.

Förhöjda salthalts- och syrenivåer bekräftas också av aktuella mätningar som utförs av tyska institutet BSH i Fehmarn Bält.

Starka vindar pressar in vatten

Det är höstens lugna och stabila väder med låga vattenstånd i Östersjön som har skapat goda förutsättningar för inflöde till Östersjön.  Starka vindar på senare tid har sedan pressat in nytt friskt vatten.

Nu har vi haft en period med starkare vindar, bland annat passagen av stormen Alexander den 12 december, som har pressat in vatten i Kattegatt. - Tack vare det låga vattenståndet i Östersjön har vattnet kunnat flöda vidare in i Östersjön. Väderläget med idel sydvästliga vindar förväntas hålla i sig ett tag framöver, vilket är gynnsamt för fortsatt inflöde, berättar Thomas Hammarklint.

Vattenståndet höjs

Med ökat inflöde höjs också vattenståndet i Östersjön. Enligt mätningar i Stockholm, som återspeglar medelvolymen i Östersjön väl, har vattenståndet stigit med 40 cm under den senaste veckan, från ca -20 cm till +20 cm.