Största isutbredningen i Östersjön sedan 1987

Isen i Östersjön växte ytterligare under den gångna helgen. Vi får gå tillbaka till den mycket stränga vintern 1986-87 för att hitta en större isutbredning i Östersjön. Det kyliga vädret gör att isen fortsätter växa.

250000 kvadratkilometer av Östersjön är nu täckta av is. Det kan jämföras med 237000 km2 vintern 1995-96 och extremvintern 1986-87 då 394000 km2 täcktes av is.

Under den gånga helgen växte havsisen i Östersjön ner mot Harstena, Gotska Sandön, vidare in mot baltiska kusten och ner mot Klapeida i Litauen. Även runt Gotland har ny is börjat bildas. Det kyliga vädret gör att isen fortsätter växa, åtminstone till torsdag eller fredag.

- Det är kallt i ytvattnet så att om det fortsätter att vara vintertemperaturer i regionen ytterligare någon vecka kommer vi troligen att få en isvinter i jämförelse med 1984-85, en av de svåra isvintrarna på 80-talet, säger Amund E. B. Lindberg, oceanograf på SMHIs istjänst.

Isen kommer då troligen att lägga sig helt ut till Gotland, och kanske även mellan Gotland och ned mot Öland och vidare in i Hanöbukten.
 

Satellitbild som visar isläget i Ålandshav 20 februari 2011
Satellitbilden visar isläget i Ålands Hav och Norra Östersjön tidigt på morgonen den 20 februari. Genom Ålands Hav och in till Marienhamn och Åbo syns spåren av fartygstrafik tydlig som vita streck genom istäcket. Utanför Stockholms skärgård samt i den yttre delen av Finska Viken ligger delvis deformerad drivis, som ger ett starkt vitt eko i radarbilden. Jämn is syns som mörkare partier, t.ex. norr om Ålands skärgård och kring estniska Dagö och Ösel. Foto Radarsat-2 © MacDonald, Dettviler & Associates 2011 Förstora Bild

Ovanligt tjock is i Bottenviken

Det är inte enbart i centrala Östersjön som vintern har slagit till med full kraft. I de norra delarna av Bottenviken har lufttemperaturen under flera månader mestadels legat under medel, ofta ned mot -30 °C .

Istjockleken har växt betydligt och på flera ställen uppgår istjockleken till drygt 60 cm ute till havs, vilket har varit ovanligt på senare år.

Snabb isläggning av Bottenhavet

Den stränga kylan har också gett en snabb isläggning av Bottenhavet, där isen på vissa ställen har växt ca 30 cm i tjocklek på ungefär två veckor. Som mest är nu isen 45 cm och kylan har gjort den hård och för sjöfarten stundtals svår att forcera.

I mitten av förra veckan lade sig isen även över Ålands hav. Där har den nu växt till som mest 20 cm i tjocklek.

Isläggningen på västkusten

Även Västkusten får sin beskära del av kyla och istillväxt. Under de senaste dygnen har tunn is lagt sig i ett bälte längs kusten från Hallands Väderö, i hela Laholmsbukten och vidare upp mot gränsen till Norge.

Frånlandsvind har drivit ut den mesta av isen till havs, vilket gör att möjligheten för någon hållbar is längs kusten är mycket liten. Detta är den andra isläggningsomgången längs västkusten där isen växte till redan under de första dagarna av januari.

Isen på Vänern

På Vänern frös Värmlandssjön igen i slutet av förra veckan och även här har isen växt till snabbt i tjocklek, som mest upp mot 20 cm på en vecka.