Stormen Sven gav nya vattenståndsrekord i Öresund

Den 5 december drog stormen Sven in över södra Sverige. Stormvindar med orkanbyar höjde vattenståndet till mycket över det normala. Vid Väderöarna observerades våghöjder på över tio meter. Dagen efter, den 6 december, drog hårda nordvästliga vindar med stormbyar ned över västkusten och Öresund. Vattenståndet steg till mer än en meter över medelvatten. Tre nya vattenståndsrekord observerades i Öresund med +167 cm i Viken och +159 cm i Barsebäck. Samtidigt var vattenståndet rekordlågt i Skanör, -158 cm.

Svens framfart den 5 december höjde vattenståndet längs med Bohuskusten till drygt 100 cm över det normala. De kraftiga vindarna orsakade också höga vågor längs med västkusten. Vid Väderöarna observerade SMHIs vågboj en signifikant våghöjd på 6,9 meter och maxvågor på 10,7 meter. Den högsta av SMHI observerade våghöjden registrerades vid Väderöarna i samband med Adventstormen 2011 med 13,9 meter mellan vågdal och vågtopp.

Vattenståndsnivåerna sjönk sedan tillfälligt för att dagen efter den 6 december åter igen stiga. Den nordvästliga vinden, med stormstyrka i byarna, pressade upp vattenståndet till extrema nivåer längs med västkusten och Öresund. På flera mätplatser steg vattenståndet till drygt 150 cm över medelvattenstånd.

Vattenstånd Öresund Sven
Vattenståndet i Öresund under stormen Sven 5-7 december 2013. Förstora Bild

Tre nya vattenståndsrekord

I Viken observerades det högsta vattenståndet sedan mätstarten år 1976. Under stormen Sven uppmättes +167 cm. Det gamla rekordet från november 1985 slogs med en cm. Då givaren i Viken olyckligtvis slutade fungera mitt under stormen kan detta värde komma att korrigeras, då kompletterande data inkommit.

Längre söderut, i Barsebäck observerades +159 cm, vilket är en ny toppnotering sedan mätningarna av timvärden påbörjades 1993. Det gamla rekordet, +136 cm inträffade i samband med Adventstormen 2011.

I Halmstad observerades +170 cm av Sjöfartsverket. Samma nivå uppnåddes under stormen Simone i oktober. Sjöfartsverkets pegel i Malmö hamn uppmätte som mest +135 cm under stormen Sven.

Stor vattenståndsskillnad över Öresund men kortvarigt inflöde

De kraftiga vindarna omfördelade vattenmassorna i Öresund. Söder om Öresundsbron observerades låga vattenstånd orsakat av den kraftiga sydvästliga vinden som pressade vattnet norrut i egentliga Östersjön. Vattenståndet sjönk till -158 cm i Skanör, vilket är nytt rekord. Det gamla rekordet är från decemberstormen 1999 då man observerade -155 cm.

Den största skillnaden i vattenstånd mellan Viken och Klagshamn vid samma tidpunkt var 2 meter och detta orsakade ett kraftigt, men kortlivat inflöde på ungefär 15 km3 genom Öresund.

Vattenstånd Sven
Vattenståndet under stormen Sven 6 december 2013 Förstora Bild