Stora förändringar i isläget

I år nådde Östersjön och Bottniska Viken sin maximala isutbredning rekordsent, den 29 mars. Nu smälter och ruttnar isen fort, och sedan någon vecka tillbaka är det isfritt till sjöss i Bottenhavet.

Sedan isen i Bottniska Viken och Östersjön nådde sitt maximum den 29 mars har det skett stora förändringar i isläget.

– Isen smälter och ruttnar fort nu, och i början av maj kommer det i stort sett bara finnas is kvar i mellersta och norra Bottenviken, säger Magnus Larsson på istjänsten.

satellitbild 21 april 2013
Satellitbild från 21 april visar att det nu finns mycket isfritt vatten i de svenska farvattnen. Bild: SMHI Förstora Bild

De senaste veckorna har milda sydvästliga vindar dominerat över Skandinavien och Finland.

Blåst och regn har tagit hårt på isen till sjöss och redan för någon vecka sedan var det i stort sett isfritt till sjöss i Bottenhavet. Även i Finska viken har isen snabbt smält eller tryckts ihop i den inre delen. I Östersjön finns numera bara rutten is kvar i delar av skärgårdarna. Även på Mälaren är isen rutten och väntas försvinna helt inom någon vecka.

I Vänern är det i stort sett isfritt, men i de norra skärgårdarna finns lite rutten is fortfarande kvar.

I Bottenviken har de ihållande vindarna tryckt ihop isen åt nordost och den nordöstra halvan är täckt av 20-70 cm tjock is. I den sydvästra halvan är det mest öppet vatten, men vid kusterna finns fortfarande upp till 50 cm is kvar.