Stor konferens om klimatanpassning 7 september

Vad betyder de globala klimatmålen för klimatanpassningsarbetet i Sverige? Den årliga konferensen Klimatanpassning Sverige fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar.

Nu är programmet klart för den årliga stora konferensen Klimatanpassning Sverige som hålls den 7 september i Stockholm. Konferensen fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar för klimatanpassning. En viktig aspekt är säkring av samhället och näringsverksamheter. I år har konferensen extra fokus på gränsöverskridande samverkan och näringslivets viktiga roll.

Konferensen innehåller gemensamma pass och parallella sessioner. På agendan finns bland annat FN:s hållbarhetsmål och deras betyder för Sverige samt vad Parisavtalet innebär för klimatanpassningsarbetet i Sverige.

Senaste nytt inom klimatforskning

SMHI bidrar med det senaste inom klimatforskningen där Erik Kjellström kommer att berätta om effekterna av 1,5; 2; 2,5 eller 3 graders temperaturökning. Under dagen finns även möjlighet att delta i en workshop om verktyg för klimatanpassning.

Konferensen riktar sig främst till de som på ett eller annat sätt arbetar med klimatanpassningsfrågor i kommun och myndigheter och inom näringslivet.

SMHI medarrangör

Dagen arrangeras av Aktuell Hållbarhet, tillsammans med SMHI, SGI, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.