Stor isutbredning till havs

Redan i början av januari låg isutvecklingen en bra bit före det vi vant oss vid på senare år, och trenden höll i sig under hela månaden. Den 31 januari var istäcket i Östersjöregionen 175.000 kvadratkilometer stort, vilket innebär att vi redan nu har den tredje största isutbredningen på 2000-talet. Även Västerhavet har fått rejält med is.

Januari var som bekant en kall månad i hela landet, och det avspeglar sig i dagens isläge. 
- Efter förra helgens kyla, med ca 20 minusgrader i mellersta Sverige, hade det till måndagen den 1 februari bildats is till sjöss även på den svenska sidan av Bottenhavet, där det tidigare varit isfritt utanför kusten, rapporterar Lisa Lind på SMHIs Istjänst.

I norra Bottenhavet finns nu cirka 20 cm tjocka flak som drivit hit från den Finska kusten och från Norra Kvarken, men i den södra delen handlar det om tunn nyis och issörja.

Även längre söderut i Östersjön finns sedan en tid tillbaka is både kring Öland och på Gotlands ostsida, samt i skyddade områden längs fastlandskusten hela vägen till Skånes sydkust. I Kalmar sund gör isläget att Sjöfartsverket nu avråder från genomfartstrafik för maskinsvagare fartyg.

Även i Västerhavet finns 15 cm tjocka isflak

På Västerhavet bildades rejält med nyis under helgen. I Norra Skagerrak är isflaken upp mot 10-15 cm tjocka, men i övrigt handlar det till sjöss mest om tunn nyis och issörja som snabbt bryts ner av vind och vågor.

Isutbredning kan ge topplacering

- Den 31 januari var istäcket i Östersjöregionen - Östersjön inklusive Finska Viken, Rigabukten och Kattegatt - uppskattningsvis 175.000 kvadratkilometer stort, fortsätter Lisa Lind. Jämfört med den maximala isutbredningen de senaste tio åren är det bara 2003 och 2006 som har högre siffror (227 respektive 209 tusen kvadratkilometer).

Fortsätter kylan ett tag till kan vi alltså vara på väg mot en ny topplacering för 2000-talet.

Ständigt i rörelse

Isen till sjöss är ständigt i rörelse vilket kan ställa till med en del problem för fasta föremål. Även SMHI har fått känna av detta då en oceanografisk mätboj slet sig i söndags vid Väderöbod i Skagerrak. Rymlingen är på väg västerut med isflaken, men ska snart vara fasttagen.