Starten på årets issäsong till havs

Nu har istjänsten på SMHI dragit igång sin dagliga produktion med iskartor, rapporter och prognoser till sjöfarten. Redan i början av november började man följa isläget i norra Bottenviken via satellit och rapporter från observatörer i fält. Nu bedöms alltså läget blivit så pass utbrett att sjöfarten behöver informeras.

"I år har vi dragit igång verksamheten cirka 2 veckor tidigare än förra året, och vi har redan fått in rapporter om isläggning i bland annat Mälaren och Stockholms skärgård vilket är relativt tidigt. Men det handlar ändå inte om någon rekordtidig start, eftersom det så här i början kan variera väldigt mycket från år till år." säger Lisa Lind, oceanograf vid istjänsten.

Följ aktuellt isläge