Starkt internationellt stöd till nytt tioårigt samarbete om miljödata

GEOs ministermöte i Genève 17 januari nådde ett efterlängtat genombrott och stödde ett nytt tioårigt samarbete om miljödata. Ett stort antal regeringsföreträdare och representanter från internationella organisationer ställde sig enhälligt bakom en gemensam mötesdeklaration och en vision för de kommande tio åren.

Överenskommelsen är en direkt följd av det ökande behovet av kontinuerliga, samordnade och lättillgängliga data och information om jordens miljötillstånd. För första gången deltog även FN:s miljöprogram UNEP vars chef Achim Steiner underströk allvaret i situationen där mänskligheten allt snabbare överskrider de gränser för hållbarhet som vår bräckliga jord har satt upp. Av 500 internationella överenskomna miljömål har bara fyra uppfyllts.

Milstolpe för globalt samarbete

GEO har en nyckelroll i att samla in och tillgängliggöra viktiga miljödata som underlättar uppföljningen av det globala miljötillståndet, till exempel ökenspridning, minskad utbredning av polarisen och tropikskogar, havets försurning, spridning av miljögifter mm m.

Ett stort antal regeringsföreträdare och representanter från internationella organisationer ställde sig enhälligt bakom en gemensam mötesdeklaration och en vision för de kommande tio åren.

Lena Häll Eriksson
SMHIs generaldirektör Lena Häll Eriksson. Foto Franz Dejon, Photo courtesy of IISD Reporting Services

- Idag har vi nått en milstolpe i arbetet för att fullfölja den redan påbörjade samordningen, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, som leder den svenska delegationen på uppdrag från miljöministern.

- Genève-mötet visade på stor enighet om behovet av kontinuerliga, samordnade och öppna miljödata som en förutsättning för att nå en hållbar global utveckling. Genom GEO får vi underlag för välgrundade politiska besluts, en effektivare forskning och inte minst en välinformerad och delaktig allmänhet.


Sverige aktiv roll

Sverige har ända sedan första början varit fullvärdig medlem i GEO, Group on Earth Observations, och stött samordningen av miljödata med ekonomiska resurser och genom svenska experters arbete. En viktig del är också Europas eget miljöövervakningsprogram Copernicus som bidrar med leveranser av data och tjänster till GEO:s databaser.

- Det nya samarbetet inleds 2016. Det är viktigt att svenska experter fortsätter sitt engagemang i många olika arbetsgrupper. Det är också strategiskt viktigt för Sverige att ta en aktiv roll i utformningen av GEO:s nya arbetsprogram, säger Lena Häll Eriksson.