Söndagen och måndagen årets varmaste dagar

Under söndagen och måndagen var det drygt 30 grader varmt på en del platser i södra Götaland, vilket sannolikt blir årets högsta temperatur i Sverige. Det är ovanligt att denna noteras så sent som den 19-20 augusti.

I söndags den 19 augusti noterade Kristianstad 31,3°, Karlshamn 30,8°, Skillinge 30,7° och Kalmar 30,6°. Under måndagen den 20 augusti hade Lund 32,1° och Malmö 30,6°. Dessa värden överträffar säsongens tidigare högsta temperatur som var 30,5° i Lund den 25 juli.

Under de senaste 90 åren så har det bara hänt fem gånger att sommarens högsta temperatur inträffat den 19 augusti eller senare. Det inträffade åren 1959, 1964, 1995, 1996 och 1997. Allra senast var det år 1964 då Kristianstad med 32,4° noterade årets högsta temperatur i landet så sent som den 27 augusti.

Som synes var det tre år i rad i mitten av 1990-talet som årets högsta temperatur inträffade ovanligt sent på sommaren. Det är svårt att hitta någon rationell förklaring till detta, utan det får tillskrivas slumpens skördar.

Att årets högsta temperatur inträffar redan i maj har bara hänt en gång. Det var 1993 med 29,6° i Hudiksvall den 23 maj.

Årets varmaste dag redan i april eller september?

För enskilda stationer har det vissa år inträffat att årets högsta temperatur inträffat redan i april eller så sent som i september.

"Rekorden" i det här avseendet innehas av Målilla som hade sin varmaste dag 1996 redan den 23 april, och Jönköping som år 1869 hade sin varmaste dag så sent som den 10 september.

Senast någon station hade årets varmaste dag först i september var år 1983. Detta skulle kunna upprepas i år om vi får en riktigt varm period i september. Vissa stationer har nämligen inte haft en enda dag över 25 grader hittills denna sommar.