Sommarens blomning i Östersjön

I sommar observerades ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön under sex veckors tid, från den 8 juli till den 20 augusti. Mer omfattande blomningar med ytansamlingar förekom från den 25 juli. Bottenhavets östra sida blommade under drygt tre veckor från slutet av juli.

Den ombytliga sommaren med få stabila väderlägen påverkade cyanobakterieblomningens uppträdande.

Välblandad blomning i sommar

- När de längre perioderna med varmt och stilla väder uteblev blandade vinden om de ytligaste lagren i havet vilket förhindrade att ytansamlingar bildades, berättar Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Mätningar vid SMHIs utsjöexpedition 9-14 juli visade ändå på relativt stora mängder av cyanobakterier i vattenproverna, men de förblev omblandade i ytvattnet.

Den svala och regniga inledningen på sommaren förde med sig att ytvattentemperaturen i centrala Östersjön var såpass blygsam som 14 grader i slutet av juni. Den 29 juni observerades blommande cyanobakterier i norra Östersjön, den 8 juli visade satellitbilderna även en del ytansamlingar i Gdanskbukten. Fortsatt ostadigt väder gjorde att det ändå dröjde till den 25 juli innan mer omfattande ytansamlingar kunde observeras i Östersjön. Då var vattnet drygt 17 grader varmt.

Ökande vindar i månadsslutet skingrade tillfälligt ytansamlingarna. De första dagarna i augusti gav ett högtryck stilla väder och ansamlingar uppträdde nu i stora delar av Östersjön. Ett nytt lågtryck passerade den 6 augusti och blandade åter ned blomningen i vattnet, men ytansamlingar dök snart upp igen, nu främst i västra Östersjön. Blomningarna observerades tills Östersjön åter blev molntäckt den 21 augusti. De sista tecknen på cyanobakterieblomning syntes i Hanöbukten den 26-27 augusti.

Begränsad blomning i Bottenhavet

Satellitbild Bottenhavet 2012-08-14
Bottenhavet blommade som mest i mitten av augusti. Foto NASA (EOS Aqua) Förstora Bild

Den 27 juli visade satellitbilden ett smalt bälte med blommande cyanobakterier utmed den östra sidan av Bottenhavet.

Blomningen försvann snart, men den 10 augusti syntes åter ytansamlingar i öster. De nådde sin största utsträckning den 16 augusti men nådde aldrig den svenska halvan av Bottenhavet. Blomningarna kunde observeras fram till den 20 augusti, Bottenhavet var sedan molntäckt månaden ut.

SMHIs utsjöexpeditioner observerade cyanobakterier

Under SMHIs expedition 9-14 juli med Kustbevakningens fartyg KBV001 Poseidon observerade forskarna spridda stråk med ytansamlingar i Hanöbukten. Cyanobakterier, främst Nodularia spumigena och Anabaena sp. blommade i vattnet från Hanöbukten och vidare till väster om Gotland. Det blommade även öster om Gotland men inte längre söderut i Östersjön.

Vid nästa expedition 22-27 augusti innehöll proverna främst cyanobakterier av arten Aphanizomenon flos-aqua, men bara i måttliga mängder. Inte heller nu sågs några mer omfattande ytansamlingar utan den blomning som fanns var väl omblandad i vattnet.

Cyanobakterierarterna Aphanizomenon flos-aqua och Nodularia spumigena
Cyanobakteriearterna Aphanizomenon flos-aqua och Nodularia spumigena var vanliga i sommarens blomning. Foto SMHI