Sommarens algblomning började tidigt och pågår fortfarande

Redan den 1 juni när SMHI började årets satellitövervakning noterades begynnande blomningar med cyanobakterier i Gdanskbukten i sydöstra Östersjön. Fortfarande, nu i mitten på september syns tydliga ytansamlingar till havs i södra delen av Östersjön. Att blomningen varar såpass länge är anmärkningsvärt, och beror troligtvis på kombinationen av gynnsamt väder och stabil näringstillgång under större delen av säsongen. Fortsätter sensommaren ett tag till kan också blomningen mycket väl göra det.

Soligt och varmt försommarväder dominerade under maj och inledningen av juni. Under första veckan i juni syntes svagare antydningar och efter några dagar hade dessa utvecklat sig till tydliga ytansamlingar i sydöstra Östersjön i ett område norr om Gdanskbukten.

– Det är den tidigaste starten någonsin sedan SMHI 2002 inledde sin satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i Östersjön, berättar Cia Hultcrantz, oceanograf på SMHI.

Efter den inledande veckan i juni följde två veckor med en del vind och moln som gjorde det svårt att följa upp algsituationen. Dock rapporterade SMHIs utsjöexpedition (se nedan) om begynnande tillväxt av cyanobakterier. Precis före midsommarhelgen lättade molnen och under midsommar och resterande delen av juni var ytansamlingar etablerade till havs i stora delar av Östersjön.

Ytansamlingar vid högtryck

Ytansamlingarna var intensiva även den första veckan i juli innan ett lågtryck med hård vind passerade och blandade ner dem i vattenmassan. Därefter följde, precis som i juni, två veckor med relativt mycket moln där bara smärre områden av Östersjöns yta syntes på satellitbilderna. I samband med ett växande högtryck kunde man den 25 juli se ytansamlingar av cyanobakterier i nästan hela Östersjön och nu även på den östra sidan av Bottenhavet. Dessa varade månaden ut innan ett nytt lågtryck med vind passerade och blandade ner dem i vattenmassan. De kom dock relativt snabbt upp till ytan igen och kunde ses de inledande dagarna i augusti innan en period med mycket moln etablerade sig.

Först den 17 augusti syntes ytansamlingar igen och då väldigt långt västerut, nästan vid Själlands kust.

– Under en veckas tid kunde vi se blomning i detta område. Resten av Östersjön var nästan helt molntäckt, men den 24 augusti fick vi på nytt en klar bild över Östersjön och kunde se att de på nytt hade etablerat sig söder om Gotland, förklarar Cia Hultcrantz

Uppvällning med näringsskjuts

Orsaken till detta kan spåras till den uppvällning av näringsrikt djupvatten som präglade augusti månad längs den svenska Östersjökusten. Halterna av fosfat, det näringsämne som är viktigast för cyanobakterierna, i ytvattnet steg och blomningen tog fart igen. Med denna extra näringsskjuts och skönt sensommarväder hittills i september syns blomningen fortfarande väldigt tydligt på satellitbilderna. Analys av prover från den senaste utsjöexpeditionen visar på att cyanobakterierna ännu är pigga och kan fortsätta blomma ett tag till.

Regelbundna vattenprover under expeditioner

Varje månad året runt tar SMHI vattenprover inom ramen för det nationella marina övervakningsprogrammet. Under juni månads expedition, mellan den 13 och 19 juni, noterades inga synliga ytansamlingar då expeditionen föregicks av ett lågtryck med mycket vind och vågor som hade blandat ner de tidigare blomningarna i vattenmassan. Dock började hopklumpningar av trådformiga cyanobakterier bli synliga i vattnet på alla stationer från Finska viken till sydöst om Gotland, men även runt Bornholm och i Hanöbukten. Det var i huvudsak Aphanizomenon flos-aquae som dominerade, men även den giftiga arten Nodularia spumigena fanns i mindre mängd i alla prover.

Nodularia spumigena
De mest förekommande arterna i sommarens blomning. Foto: Ann-Turi SkjevikVid nästa expedition 22 - 27 juli med start i Helsingfors var vattnet i Finska viken och de nordöstra delarna av Östersjön på grund av vågor rejält omblandat ner till 10-15 meter. Först vid mätstationen BY5, öster om Bornholm, började ytansamlingar uppträda i vattnet i form av större korn och strimmor vilka fortsatte att synas västerut till Öresund. På återresan österut hade ytansamlingarna ökat markant och stora områden var täckta med ytansamlingar. Analys av ytprover och integrerade prover (0-10m) visade att det främst var Aphanizomenon flos-aquae som dominerade bland de filamentösa cyanobakterierna i Finska viken, medan Nodularia spumigena ökade söderut.

Vid expeditionen 22 - 29 augusti var cyanobakterier fortfarande synliga för blotta ögat. Vid BY1, söder om Skånes sydkust, var de extra tydliga och sammanklumpade i form av stora flingor. Ytansamlingar observerades även i Bornholmsbassängen och i Hanöbukten. Här visade även vattenproverna att fosfathalterna börjat öka efter augustimånadens uppvällning.