Sommarens algblomning blev lindrig

Som helhet blev årets algblomning i Östersjön relativt lindrig. Blomningen kom i två separata delar med en tidig början i syd och en sen avslutning i norr. De första tecknen kom redan efter midsommar, men en kall och blåsig andra halva av juli gav en paus på hela två veckor till i början på augusti.

- Det började lite illavarslande när vi under expeditionen med på fartyget Argos noterade kraftiga ytansamlingar av blågröna alger - ofarliga cyanobakterier - i södra Östersjön i slutet på juni. Provtagningar visade dessutom på stora mängder av de giftiga arterna Aphanizomenon spp och Nodularia spumigena (katthårsalgen), berättar oceanografen Jörgen Öberg, som tilläger att man senare, i slutet av juli, även observerade den ofarliga Anabaena spp.

Första tecknen kom tidigt

De första tecknen på algblomning kunde ses med satellitbilder redan vid sommarsolståndet den 21 juni i Hanöbukten. Under en knapp vecka fanns det ytansamlingar med ofarliga cyanobakterier från Hanöbukten förbi Öland och upp till Stockholms skärgård.

Under de följande fyra varma veckorna etablerade sig ytansamlingarna med cyanobakterier även i södra halvan av Östersjön. Den 12-20 juli visade satellitbilderna att delvis kraftiga blomningar täckte hela Östersjön söder om Gotland.

Blomningarna vid Gotland och norrut ebbade däremot snart ut.

Två veckors paus

- Under andra halvan av juli var det kallare och blåsigare, och då inträffade det märkliga att så gott som inga blomningar med cyanobakterie observerades under en period av drygt två veckor fram till den 4 augusti, säger Jörgen Öberg.

Återkom i augusti

När ytansansamlingarna återkom i början av augusti var det i norra Östersjön och Bottenhavet. De fick snart sällskap av ett stråk med blomningar från Öland vidare mot nordost in i västra Finska viken.

Blomningen slut den 25 augusti

Efter en vecka började de avklinga och från den 25 augusti kunde årets blomning sägas vara över.

Två kraftigare blomningar

-De kraftigaste blomningarna under sommaren fanns öster om Öland under mitten av juli och i östra Bottenhavet en vecka in i augusti. Även Hanöbukten och Blekinge samt Stockholms skärgård har drabbats under delar av sommaren, säger och Jörgen Öberg och tillägger:

-Gotland däremot klarade sig nästan helt undan blomningar i år.

Jämfört med tidigare år var årets algblomning av cyanobakterier i Östersjön svagare än normalt, blomningens varaktighet i tiden var bland de lägsta som noterats sedan 1997 medan utbredningen var normal. Tar man hänsyn till både utbredning och varaktighet i tiden var blomningsintensitet mycket lägre än normalt (medelvärdet 1997-2007).

Sammanställningen av årets cyanobakterieblomningar i Östersjön är en av flera havsmiljöindikatorer som SMHI rapporter till HELCOM.

Varaktigheten på algblomningen under 2009 var kort.
Bilden visar antalet dagar som cyanobakterieblomningar har observerats under 2009. Förstora Bild