Sommarens algblomning blev långvarig

I sommar observerades ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön under hela elva veckors tid, från den 19 juni, vilket får ses som en tidig start, till den 30 augusti.

Mer omfattande blomningar med ytansamlingar förekom från den 21 juli, även om blomningarna hade varit igång i större mängd i södra Östersjön redan i början av juli. Bottenhavet blommade tidigt i år, höll i sig i stort sett hela augusti, och var mer belägen i centrala Bottenhavet än på den östra sidan, vilket brukar vara det normala.

Den väldigt varma sommaren med stabilt väderläge och svaga vindar påverkade cyanobakterieblomningens uppträdande. Dock gjorde vindarna att påverkan längs den svenska kusten var relativt liten.

Omfattande blomning i sommar

- När de längre perioderna med varmt och stilla väder etablerade sig ökade blomningarna framförallt i södra Östersjön, berättar Cia Hultcrantz, oceanograf på SMHI.

Mätningar vid SMHIs utsjöexpedition 15-18 juli visade på relativt stora mängder av cyanobakterier i vattenproverna, men var vid expeditionstillfället endast synliga i form av ytansamlingar vid provtagningsstationerna sydväst och nordväst om Gotland. Cyanobakterieflingor var dock synliga i vattenmassan vid alla stationerna.

Ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön
Ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön. Förstora Bild

Den relativt varma inledningen på sommaren förde med sig att ytvattentemperaturen i Rigabukten och längs Polens kust var uppe i 16-17 grader redan i början av juni. Redan den 19 juni observerades blommande cyanobakterier i södra Östersjön, vilket också bekräftades av SMHIs utsjöexpedition som befann sig i området, och bara några dagar senare var ytansamlingarna rejält etablerade i södra Östersjön. Juni avslutades med en del moln över Östersjön, vilket gjorde den storskaliga situationen lite mer svårtolkad.

Under juli månad kunde etablerade ytansamlingar ses varje dag på satellitbilderna, främst i södra Östersjön, trots att stora områden ibland var molntäckta. Det kom även rapporter om att ytansamlingar kunde ses så långt västerut som vid Lolland i Danmark. Ytvattentemperaturen låg under juli månad runt 19-20 grader i södra Östersjön.

Slutet av juli dominerade blomningarna främst södra Östersjön kring Bornholm samt Finska Viken och dess mynning och stora delar var molntäckta. Första halvan av augusti dominerades även den av mycket moln men den 3 augusti var det i stort sett helt molnfritt och varmt och stilla väder. Ytansamlingar kunde då ses vid Blekingekusten och Kalmarsund, i centrala Bottenhavet samt Finska Viken och i stort sett i hela vattenmassan i Södra Östersjön.

Andra halvan av augusti syntes ytansamlingar främst i centrala Bottenhavet, men den 25:e augusti även i Finska Viken efter en helg med varmt och stilla väder. De sista tecknen på cyanobakterieblomning syntes i Finska Viken samt i nordöstra Östersjön norr om Dagö den 30 augusti.

Central blomning i Bottenhavet

Den 25 juli visade satellitbilden ett smalt bälte med blommande cyanobakterier utmed den östra sidan av Bottenhavet. Några dagar senare hade en större blomning etablerat sig i centrala Bottenhavet.

Efter några molntäckta dagar syntes åter en omfattande central blomning i Bottenhavet som sedan var svår att följa då flera dagar täcktes av moln. Den 25:e augusti efter en varm helg syntes återigen blomningar i centrala Bottenhavet och kunde observeras i några dagar innan augusti avslutades med mycket moln.

SMHIs utsjöexpeditioner observerade cyanobakterier

Under SMHIs expedition 15-18 juli med Kustbevakningens fartyg KBV002 Triton observerade forskarna cyanobakterieflingor i vattnet vid alla stationer utom vid Ref M1V1 i Kalmarsund.  Ytansamlingar observerades första gången under stoppet vid BY32, sydväst om Gotland. De två första dagarna var relativt blåsiga, men dag tre då BY32 togs var varm och stilla vilket gjorde förutsättningarna för cyanobakterieansamlingar perfekta. Fortsatt söderut mot BY38 var ytansamlingar måttliga och vid stationen fanns ansamlingar i vattenmassan, men inga vid ytan.  Cyanobakterier, främst Nodularia spumigena och Aphanizomenon sp. syntes i stora mängder i mikroskop.

Vid nästa expedition 30 juli -2 augusti syntes cyanobakterie flingor i vattnet vid  Bornholm Bassängen, BY4 och BY5 och i Hanö Bukten. Mikroskopanalyser avslöjade att flingorna var bleka och pigmentfattiga sammanhopningar av  Nodularia spumigena, på vilka ekosystem av  diatomer, dinoflagellater ochzooplankton fanns. Dessa sammanhopningar är rester från ytansamlingar som har fallit sönder och börjat sjunka.

Sommarens sista expedition var den 20 till 23 augusti och visade inte på några större ytansamlingar men förekomsten av cyanobakterier främst Aphanizomenon flos-aquae var vanlig. I Kalmarsund syntes alla tre arterna av cyanobakterier ses i mikroskop och var påtaglig i vattenmassan.


Nodularia spumigena
Ihopklumpade trådar av Nodularia spumigena med kiselalger och ciliater som använder cyanobakterierna som substrat att växa på. Foto SMHI, Ann-Turi Skjevik