Sommarens algblomning blev långvarig

I sommar observerades ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön under mer än två månaders tid, från den 29 juni till den 5 september. Under 30 dagar från den 7 juli syntes omfattande blomningar, men de mest massiva ansamlingarna uteblev i år. Även Bottenhavet, som vanligtvis blommar i augusti, hade en ovanligt långvarig blomning.

Efter några dagar med soligt och högtrycksbetonat väder visade sig de första ytansamlingarna av cyanobakterier i Finska Viken den 29 juni. Även öster om Bornholm fanns tecken på blomning, och dagen därpå observerades ytansamlingar i Gdanskbukten. Som vanligt för denna tiden var de inte särskilt omfattande.

Blomningen i Östersjön växlade med vädret

Ett lågtryck dominerade vädret under de första dagarna i juli. Blomningen i Finska Viken växte till, men inte förrän den 7 juli sågs mer omfattande ytansamlingar i Östersjön. Fram till den 12 juli sträckte sig ett brett band med delvis kraftiga ytansamlingar från Finska Viken, vidare väster om Gotland och till Rügen.

Den 13 juli passerade ett lågtryck med nordliga vindar som delvis löste upp algbältet. Några mer molniga dagar följde, men den 19 juli syntes åter en omfattande blomning i södra Östersjön liksom i en stor del av norra Östersjön. Moln dolde mycket av skeendet under resten av juli, men ytansamlingarna fanns fortsatt kvar.

Den första veckan i augusti bjöd på ett stabilt högtryck över Östersjöområdet och blomningen tilltog åter i stora delar av Östersjön, för första gången också öster om Gotland. Nu kom också rapporter om ilandflutna alger längs Östergötlands- och Sörmlandskusten, men inte i någon större omfattning.

Ett lågtryck drog in över Östersjön den 7 augusti och blev kvar till den 11. När det dragit bort var också årets storskaliga blomning över i Östersjön. Ovanligt nog dök en blomning i mindre omfattning upp sydost om Gotland den 23 augusti och blev kvar till en vecka in i september.

- Sommarens algblomning blev långvarig. Ytansamlingar av cyanobakterier observerades sydost om Gotland så sent som 5 september. Detta är ovanligt sent på säsongen, berättar Jörgen Öberg oceanograf på SMHI.

Algblomningen i Bottenhavet tidigare än vanligt

Satellitbild Bottenviken 19 aug 2011
Satellitbild av algblomning i Bottenviken den 19 augusti 2011. Foto: ESA (Envisat). Förstora Bild

De första tecknen på en cyanobakterieblomning i Bottenhavet syntes redan den 22 juli. Vid slutet av månaden hade blomningen ökat i storlek, men ännu inte bildat några ytansamlingar. De syntes på satellitbilden dagen efter, den 1 augusti. Blomningen hade sin största utsträckning kring mitten av augusti då omfattande ytansamlingar fanns mitt i Bottenhavet. Blomningen minskade sedan, men fanns kvar ända till slutet av månaden.

SMHIs utsjöexpeditioner observerar de vanligaste arterna

Under SMHIs utsjöexpedition 17-22 juni med Kustbevakningens fartyg KBV001 Poseidon fann forskarna relativt rikligt med cyanobakterier av släktet Aphanizomenon vid provtagning i södra Östersjön, men inte i blomningsmängder. Det skulle ändå dröja tio dagar innan en blomning kunde observeras från satellit.

Vid nästa expedition 10-15 juli observerades ytansamlingar vid dessa stationer samt vidare åt nordost till öster om Gotland. Arten Nodularia spumigena var vanlig i ytansamlingarna, men Aphanizomenon och Anabaena dominerade i vattenproverna.

Sommarens sista expedition 1-7 augusti gick genom sjok av cyanobakterietrådar i stora delar av södra Östersjön samt norr om Gotland. Även nu dominerade arten Aphanizomenon flos-aqua.


Aphanizomenon och Nodularia
Cyanobakterierna Aphanizomenon flos-aqua och Nodularia spumigena var vanliga i sommarens blomning. Foto: SMHI Förstora Bild