Sommaren kopplar grepp på Sverige

Sommarvarm luft har under de senaste dagarna strömmat in från Ryssland över landets östra delar med de högsta temperaturerna i Tornedalen. Detta har gjort att vi redan nu har meteorologisk sommar på flera håll i landet.

I Tornedalen är sommarens intåg cirka 3 veckor tidigare än normalt. I östra Norrland ligger sommaren i allmänhet 2 veckor före normalt ankomstdatum medan den i östra Svealand följer normal tidtabell. I Stockholm kom sommaren den 13 maj, vilket exakt är det genomsnittliga datumet för sommarens ankomst under perioden 1961-1990.

Snart sommar i hela landet

Fortsättningen av veckan väntas bjuda på temperaturer mycket över det normala i stora delar av landet varför sommaren lär ha erövrat hela Sverige bortsett från fjälltrakterna innan veckans slut. Värmen kommer även att innebära att de områden där vintern hittills hållit sig kvar nu får ta del av vårens intåg.

Vad är meteorologisk sommar?

Vårens övergång till sommar definieras av när dygnets medeltemperatur varaktigt överstiger 10° i minst fem dygn i följd. När detta sker säger vi att sommaren anlände det första av dessa fem dygn. 

Om det därefter skulle bli kallare räknas det fortfarande som sommar.

Lär dig mer om sommaren i kunskapsbanken