Sommaren är kommen till södra Sverige

Vårens framfart

Våren tog hela Sverige förutom fjällen i besittning redan för några veckor sedan. I Skåne anlände våren i slutet av februari och förflyttade sig vidare norrut den 1 mars, vilket är en ganska normal ankomsttid där. Vårens avancemang i början av mars stannade av i höjd med en linje södra Värmland till mellersta Uppland. Så långt norrut brukar inte våren nå förrän i slutet av mars, vilket innebar att våren här kom cirka tre veckor tidigare än normalt.

Nästa rejäla framstöt gjordes i slutet av mars och början av april när våren pressade sig vidare norrut över Dalarna, Härjedalen upp till Jämtland. Även detta innebar en mycket tidig ankomst, i Jämtland ett par veckor tidigare än normalt.

Den 21 och 22 april besatte våren resten av Norrland utom fjällen, vilket faktiskt är nära den genomsnittliga ankomsttiden där.

Tidig sommar

Mer spektakulärt än vårens på många håll snabba avancemang är nog den senaste veckans värme över Sydsverige. Under flera dygn har temperaturerna nått över 20° och dygnsmedel över 10° vilket är gränsen för att vi klassificerar dygnet som en sommardag. När vi har fem dygn i sträck med dygnsmedel över 10° räknar vi med att sommaren anlände det första av dessa dygn.

I samband med en tidigare varm period en dryg vecka in i april uppfylldes kriteriet för sommar vid några mätplatser i sydvästra Götaland. I och med att det varma vädret består över Valborg har sommaren kommit till hela Götalands inland och till östra Svealands inland. Ankomsttiden för sommaren i dessa områden blir därmed den 24 och 25 april, vilket blir tre till fyra veckor tidigare än normalt där.

Sommarens nordligaste utpost hamnar så långt norrut som i Hälsingland, vilket där blir en månad tidigare än normalt.

Vi behöver inte gå tillbaka längre än till förr förra året, 2007, för att finna en liknande situation. Även denna aprilmånad bjöd på många varma dagar och en del temperaturrekord. Då anlände sommaren till Malmö den 11 april. En varm period kring den 25 april medförde att sommaren då kom till stora delar av västra Götaland och även till Siljanstrakten. Emellertid tyder allt på att årets april blir ännu varmare än 2007 i landets södra halva och sannolikt kommer ett antal temperaturrekord att slås där.