Sommaren 2010, hett och blött

Beroende på var i landet man bor så minns man sommaren 2010 antingen för den extrema värmen i juli eller för de kraftiga regnen som orsakade översvämningar. För landet som helhet blev det en varm och blöt sommar med de största temperaturavvikelserna i östra Svealand och på Gotland.

Lokalt i nordvästra Lappland kommer dock medeltemperaturen för årets sommar att hamna något under det normala. I de inre delarna av mellersta Götaland har man fått mer regn än normalt under alla tre sommarmånaderna. Då Sverige under långa perioder legat inklämt mellan sval luft i väster och mycket varm luft i öster har det förekommit flera kraftiga regn. Antalet fall med dygnsnederbörd på 40 mm eller mer under juni-augusti uppgår preliminärt till omkring 300 stycken vilket är det största antalet fall sedan åtminstone 1970.


Normalt för juni i söder men kallt och blött i norr

Juni bjöd på kyligt och blött väder i norra Sverige medan det i Götaland och Svealand temperaturmässigt blev en normal månad och på de flesta håll även normala nederbördsmängder. I samband med ett kraftigt regnväder den 18-19 juni föll 126 mm regn i jämtländska Höglekardalen på 48 timmar och i Åre drabbades man av översvämningar och jordskred till följd av det ymniga regnandet.

Värmebölja i juli

I juli kom högsommarvärmen på visit då mycket varm luft gjorde sitt intåg över framförallt södra Sverige och kulmen på denna värmebölja nåddes den 11 juli då Målilla i Småland rapporterade sommarens högsta temperatur med 35.0°. Nya temperaturrekord sattes i bl a Lund och Visby där mätningar pågått sedan 1753 respektive 1859. I Stockholm och på Fårösund hade man tropiska nätter fyra dygn i sträck då nattemperaturen inte sjönk under 20°. Även i inlandet rapporterades tropiska nattemperaturer vilket är ovanligt förekommande.

I värmens spår följde även kraftiga regn- och åskväder med översvämningar på sina håll. Ett av dessa renderade i att 113 mm regn föll i småländska Emmaboda den 24 juli och ute på Vinga i Västergötland så sattes nytt svenskt byvindsrekord för juli månad då orkanbyar på 34 m/s registrerades i samband med ett åskväder den 12. Medan större delen av landet hade en blöt juli till följd av de kraftiga regnen, framförallt i Götaland så var det ordentligt torrt i Skåne.

Regnrikt i augusti

Efter den mycket torra julimånaden drogs proppen ur för Skånes del i augusti och med några dagar kvar av augusti hänger de gamla nederbördsrekorden för flera orter i Skåne löst. Framför allt är det sydvästra Skåne som drabbats hårt av det myckna regnandet. I Beddingestrand öster om Trelleborg föll det 123 mm regn den 17 och där har man preliminärt fått över 250 mm regn i augusti.

Den 15 anlände hösten till nordligaste Sverige och den 24 drog årets första höstoväder in över södra Sverige med storm i medelvind ute på bohuslänska Väderöarna och stormbyar på flera andra håll längs västkusten.