Söka EU-medel för klimatanpassning – ny vägledning

Att anpassa olika verksamheter till ett förändrat klimat kan vara kostsamt. Men det finns flera EU-program som erbjuder möjligheter att söka pengar. En ny vägledning gör det enklare att hitta EU-finansiering för klimatanpassning, och den vänder sig exempelvis till kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, universitet och institut.

Kostnaderna för klimatanpassning kan bli höga, men bedöms av bland andra EU-kommissionen ändå löna sig i förhållande till de skadekostnader som uppstår om inga åtgärder görs. Idag finns också goda möjligheter att söka pengar i EUs program.

- Klimatanpassning är ett högt prioriterat investeringsområde i EU under en period som sträcker sig fem år framåt, säger Kerstin Konitzer, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

En ny vägledning finns nu tillgänglig som guidar igenom de större EU-programmen: programmet för forskning och innovation, Horisont 2020, miljöfonderna LIFE samt de regionala strukturfonderna.

Var kan pengar sökas?

Vägledningen visar var och hur medel kan sökas för klimatanpassning. Här finns beskrivning över kostnadsfria nätverk och supportkontor för den som behöver ytterligare hjälp, eller för att söka partners. Några exempel på tidigare ansökningar ges också.

Aktörer som kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, universitet och institut kan söka pengar i programmen.

- Syftet med vägledningen är att göra det enklare att hitta ingångar i de stora programmen, och inom vilka inriktningar det är möjligt att söka pengar för klimatanpassning, säger Kerstin Konitzer.

Vägledningen har utarbetats vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs vid SMHI. Kontakta oss gärna om du känner till ytterligare möjligheter för EU-finansiering när det gäller klimatanpassning.