Snökanoner i söder - köldrekord i Lappland

Mycket kall luft har utbrett sig över Sverige i början av februari. Det har skapat band med lokalt mycket kraftiga snöbyar över Östersjön. Kvikkjokk i Lappland har haft -43° och så kallt i februari har det inte varit där tidigare.

Februari har bjudit på en vädermässigt mycket intressant inledning. Från ett mäktigt högtryck över norra Ryssland har en högtrycksrygg sträckt sig in över nordöstra Sverige. Där noterade Haparanda den 1 februari nytt svenskt rekord för högsta lufttryck i februari med 1058,0 hPa.

Längs högtrycksryggens södra flank har mycket kall luft strömmat ut över Östersjön med vind mellan ost och nordost. Över det öppna vattnet i Östersjön har det skapats band med täta snöbyar som sedan nått in över svenska kusten.

I klara områden i norra Sverige har temperaturen på många håll sjunkit till de hittills lägsta värdena för säsongen.

Snökanonerna på Östersjön

När kall luft strömmar ut över öppet vatten i Östersjön bildas lätt kraftiga snöbyar som har en tendens att rada upp sig i band i vindens riktning, så kallade snökanoner.

På en satellitbild från förmiddagen den 2 februari syns hur en snökanon som bildats på Finska viken sträcker sig in mot Upplandskusten.

En annan snökanon som bildats över Rigabukten sträcker sig in mot nordligaste Gotland.

Över Öland och Götalands ostkust finns band med täta snöbyar. Löttorp på norra Öland rapporterade på fredagsmorgonen 22 cm nysnö.

På satellitbilden kan man även se hur snöbyar förstärkts över Vänern och Vättern. Mullsjö någon mil väster om Vättern hade 13 cm nysnö på fredagsmorgonen.

Band med täta snöbyar över Östersjöns samt Vänern och Vättern den 2 februari 2012.
Band med snöbyar, så kallade snökanoner, över Östersjön samt Vänern och Vättern den 2 februari 2012. Källa: Aqua-satelliten Förstora Bild

Köldrekord i Kvikkjokk

I klara områden i främst norra Sverige har på många håll säsongens hittills lägsta temperaturer noterats.

I allmänhet har det inte varit fråga om några rekord, men ett undantag utgör Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland.

Där uppmättes -42,7° på fredagsmorgonen den 3 februari. Det är faktiskt en tiondels grad kallare än vad vi hade i Sverige någon gång under de två föregående mycket kalla vintrarna, och den lägsta temperaturen i Sverige överhuvudtaget på elva år.

För Kvikkjokks del är det den lägsta temperaturen sedan år 1918 och den lägsta överhuvudtaget för månaden februari sedan mätningar startade där år 1888.