Snö-is-bollar siktade vid Ölands södra udde

Ett ovanligt fenomen har siktats på Öland. Göran Andersson vid Ottenby fågelstation har åter skådat isbollar längs den låga strandängen utmed Kapellviken (Gäddviken) NNV om Långe Jan.

isbollar Ölands södra udde
Isbollar vid Ölands södra udde fotograferade den 18 feb 2011, men uppstod troligen den 11 feb Foto Göran Andersson Förstora Bild

Strax före jul 2009 fick vi rapporter om enorma isbollar från samma plats. Nu har det alltså hänt igen även om isbollarna nu inte blev lika imponerande.

Här en kort sammanfattning baserat på Göran Andersson observationer och foton samt SMHIs väderobservationer från Ölands södra udde.

Troligen bildades snö-is-bollarna i samband väderomslaget den 11 februari 2011. Den milda inledningen på februari med några plusgrader och ihållande väst- till sydvästvindar bröts då när ett lågtryck med snöfall passerade. På eftermiddagen den 11 kröp temperaturen under noll och vinden ökade och vred samtidigt över på nord till nordnordost.

Sannolikt var snön, som då föll, kram och den friska till hårda vinden skapade snörullar som över gick till snöbollar när de hamnade i vattnet. Mycket tyder också på att havsvattenståndet då var högt, men att det därefter sjönk varvid bollarna som hamnat i havet blev strandsatta och fastfrusna.

I samband med kraftiga vindar kan det även bildas snöbollar inne över land. Vi fick in rapporter tidigare i februari om mängder av snöbollar som bildats på öppna fält i Boråstrakten se artikeln "Snörullar och vattensnöbollar".

Isbollar vid Ölands södra udde fotograferade den 18 feb 2011
Isbollar vid Ölands södra udde fotograferade den 18 feb 2011 Foto Göran Andersson Förstora Bild