Snart dags för Hack for Sweden 2015

Helgen den 14-15 mars arrangeras Hack for Sweden för andra året i rad. Och även detta år är SMHI medarrangör. Hack for Sweden är ett hackaton som ska inspirera till att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya produkter och tjänster som kan komma allmänheten till del. Den 22 januari öppnar anmälan.

Årets hackaton arrangeras av i dagsläget 16 olika svenska myndigheter. Deltagarna i Hack for Sweden kan använda öppna data från SMHI.

- Vi har ett omfattande material som är fritt att använda, både historiska data och data i realtid, från mätningar och beräkningar av luft, hav, sjöar och vattendrag. Det blir spännande att se hur årets tävlande väljer att dra nytta av det i nya kreativa lösningar, säger Johanna Fältström, ansvarig för öppna data på SMHI.

Anders Lagerqvist, Lantmäteriet, är projektledare för Hack for Sweden.

- Inför Hack for Sweden 2015 är vi ännu fler myndigheter som är med och arrangerar tävlingen, och ännu mer öppna data ingår. Vi vill erbjuda ett kreativt forum för utveckling på myndigheters öppna data där studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan mötas, säger han.

Kreativitet och nytta prisas

Priset Hack for Sweden Award går till det bidrag som bäst har kombinerat data på ett kreativt sätt och skapat den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som tydligt påvisar nyttan med myndigheternas öppna data. Utöver detta delas priser inom kategorierna Bästa visualisering, Bästa affärsnytta och Bästa nytta för allmänheten.

Den 22 januari öppnar anmälan till tävlingen, som hålls i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm.