Snabb isläggning i Bottenviken

Den milda och blåsiga hösten har gjort att isläggningen dröjt i samtliga havsområden. Vid nyår var det bara de norra skärgårdarna i Bottenviken som hade någon egentlig is. De senaste dagarnas kyla har dock satt fart på isläggningen i Bottenviken.

Havsis

–I de norra skärgårdarna ligger nu upp till  20 cm fastis. Längre ut i de norra och nordöstra delarna av Bottenviken finns 5-15 cm tät drivis och det pågår nyisbildning därutanför. Det är framförallt på finska sidan som nyis bildas i den kalla ostliga vinden, och isen driver ut till sjöss, där den delvis smälter i det 2-gradiga vattnet, berättar Magnus Larsson, vakthavande oceanograf på SMHIs istjänst.

I södra Bottenviken, norra Kvarken och Bottenhavet, börjar nyis att bildas och växa till i skärgårdar och vikar.

–Vi kan även vänta oss att den första nyisen snart lägger sig i de inre skärgårdarna och vikarna i Ålands Hav, norra och mellersta Östersjön, säger Magnus Larsson.