Snabb avsmältning av den sista havsisen

De senaste veckornas varma väder i landet har tagit hårt på havsisen, och under torsdagen den 24 maj togs de sista isrestriktionerna för sjöfarten bort i Bottenviken. Issäsongen 2017/2018, vars utbredning och längd är att betrakta som normal, är därmed officiellt slut.

Havsis - februari 2018
Drivis i Bottenviken.

Inledningen av vintern var ganska mild, men med en del kortare kallperioder. Isen till havs växte ganska långsamt och vid nyår hade vi endast is längs kusterna i norr. Även i januari var det varierat väder med mildare och blåsigare perioder, varvat med kalla perioder som gav kortvarigt snabb istillväxt.

– Den 24 januari var nästan hela Bottenviken täckt med is, innan isen snabbt bröts upp igen av blåsigare väder, berättar Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHIs istjänst.

Maxisutbredning

I februari blev det lite mer varaktiga kallperioder och i kombination med att havsvattnet nu blivit mer avkylt, fick vi en snabb istillväxt i slutet av månaden. Istillväxten fortsatte in i mars och den 5 mars fick vi så årets maximala isutbredning med cirka 175 000 km2.

– Gränsen mellan lindrig och normal isutbredning går vid 115 000 km2, gränsen mellan normal och svår vid 230 000 km2, så denna vinters isutbredning blev helt normal, säger Magnus Larsson.

Fortsatt kyla

Det kyliga vintervädret fortsatte och vi fick bara igång en långsam avsmältning av havsisen i mars månad.

– Kuriosa är att så sent som den 12-13 april fick vi kortvarigt stora områden med nyis i Bottenhavet på grund av högtryck och riktigt kalla nätter, säger Magnus Larsson.

Det dröjde till senare halvan av april innan avsmältningen började ta fart på allvar. Men i början av maj blev det åter en kall period med kalla nätter som bromsade avsmältningen i Bottenviken, se iskartan från 1 maj.

Varmt i maj och snabb avsmältning

Därefter började sommarvärmen ta sig upp över landet på allvar och isen smälte och bröts snabbt itu de följande veckorna. Kring den 20 maj var det i stort sett isfritt i skärgårdarna i norra Bottenviken och bara en del kringdrivande flak och isbumlingar kvar till sjöss.

– Den sista isbrytaren Frej avslutade sitt arbete den 21 maj, berättar Magnus Larsson, och avslutar:

– De sista finska restriktionerna upphörde också i måndags, och de sista svenska idag den 24 maj. Därmed blev det den sista dagen med dagliga iskartor och israpporter för denna vinter.