Snabb avsmältning av den sista havsisen

De senaste veckornas värme har gått hårt åt isen i Bottenviken, och den 12 maj gjorde SMHIs istjänst den sista dagliga iskartan för denna säsong.

–Isrestriktionerna för sjöfarten har denna vecka upphört både till svenska och finska hamnar och därmed upphör även de dagliga analyserna av isläget. De rester av isen som finns kvar analyseras fortfarande och kommer med på SMHIs is- och ytvattentemperaturkartor som görs varje måndag och torsdag, säger Magnus Larsson, isspecialist på SMHIs istjänst.

En återblick på issäsongen

För tre veckor sedan  21 april, fanns fortfarande upp till 70 cm tjock is i de norra skärgårdarna i Bottenviken. Till sjöss låg ett område med 25-50 cm tät eller mycket tät drivis. Isen hade dock börjat att ruttna i skärgårdarna.
 

Iskarta 21 april 2016 - skärmklipp
Klipp ur iskarta den 21 april 2016. http://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/arkiv/sstchart/sstchart_20160421.pdf Förstora Bild

Isavsmältningen fortsatte i ganska snabb takt de kommande två veckorna. Framförallt minskade isområdet till sjöss i omfång och smälte från kanterna. Isen i skärgårdarna fortsatte att ruttna och smälta.

För en vecka sedan, den 5 maj, fanns fortfarande tjock rutten is kvar i de norra skärgårdarna, medan området till sjöss hade krympt i omfång och glidit isär.  
 

Skärmklipp från iskarta 5 maj 2016
Klipp från iskarta den 5 maj 2016. http://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/arkiv/sstchart/sstchart_20160505.pdf Förstora Bild

Sommartemperaturer den senaste veckan.

Den senaste veckans höga värme med sommartemperaturer över stora delar av landet, och även över Bottenviken, har accelererat isavsmältningen ytterligare och idag är nästan all is borta. Rester i form av enstaka grova flak och isbumlingar till sjöss finns dock fortfarande kvar. 
 

Skärmklipp från iskarta 12 maj 2016
Klipp från iskarta den 12 maj 2016. http://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/produkter/sstchart.pdf Förstora Bild

–Vinterns issäsong blev därmed något längre än föregående vinter med dagliga kartor från 14 december till och med 12 maj. Maximal isutbredning med cirka 111 000 kvadratkilometer inföll den 23 januari, vilket får betecknas som en lindrig isvinter, säger Magnus Larsson.

Föregående vinter med rekordliten isutbredning, gjordes dagliga iskartor från 23 december till och med 7 maj.  

En normal vinter avslutas issäsongen normalt kring den 20 maj, en dryg vecka senare än i år.