SMHIs prognosverktyg för olje-spridning används snart i Svarta Havet

Vid utsläpp av olja till havs är det viktigt att minimera tiden mellan upptäckt och start av sanering. Snabba prognoser för hur oljan sprids innebär att miljöskador och ekonomiska konsekvenser kan minimeras.

– 2007 skedde en allvarlig olycka på Svarta Havet, berättar Cecilia Ambjörn, oceanograf vid SMHI. Flera fartyg sjönk och stora mängder olja och sulfat läckte ut.

Svarta Havet är liksom Östersjön ett känsligt innanhav som trafikeras av många oljefartyg. Men till skillnad mot Östersjön finns inget prognosverktyg som kan beräkna när och var oljespill når kusten. Inte heller har det funnits ett samarbete kring havsmiljöfrågor vad gäller prognoser för oljespridning runt Svarta havet. Det kommer att finnas till sommaren, i och med ett samarbete med SMHI.

Prognos och tillbakablick

Sedan ett par år tillbaka har SMHIs prognosverktyg för utsläpp i havsmiljö, Seatrack Web, använts för att följa utsläpp i Östersjön samt östra Nordsjön.

Med Seatrack Web görs spridningsprognoser för hur föroreningar, exempelvis olja, driver. På så vis kan saneringsinsatser planeras och underlättas, både ute till havs och längs den kuststräcka som riskerar att drabbas.

Verktyget kan även användas till att i efterhand söka en utsläppskälla:

– Många illegala utsläpp av olja upptäcks av andra fartyg, flygplan eller satelliter. Vi kan då räkna oss bakåt i tiden och se vilket fartyg som orsakat utsläppet, förklarar Cecilia.

Internationellt samarbete

Prognosverktyget bygger på ett internationellt samarbete, och utvecklas av SMHI i samarbete med Damsa i Danmark och BSH i Tyskland. Idag används det av ca åttio aktörer i länderna runt Östersjön inklusive östra Nordsjön.

Black Sea Commission består av sju länder runt Svarta Havet. De har studerat det gränsöverskridande samarbetet för att skydda havsmiljön i Östersjön, och tog därför kontakt med SMHI i syfte att använda prognosverktyget för olja och de tog också kontakt med HELCOM (Helsingforskommissionen) för en använda en fungerande samarbetsmodell för länderna runt Svarta havet.

– Black Sea Commission är idag både delägare och medutvecklare för Seatrack Web, förklarar Cecilia. De kommer att använda egna prognosmodeller för strömmar, vattenegenskaper och vind som underlag för beräkningarna.

Seatrack Web för Svarta Havet beräknas vara i drift sommaren 2011.

För mer informtion

Cecilia Ambjörn, cecilia.ambjorn@smhi.se, 0709-78 44 88.