SMHIs prognoser underlag för snöproduktion

Mark- och miljödomstolen har i vattendomen tagit fram villkor för ån Norr Veman som måste följas av alla som brukar dess vatten. SMHI har därför anlitats av Skistar Vemdalen att leverera vattenprognoser för snöproduktion till deras skidanläggning i Härjedalen.

SMHIs klimatforskning pekar på att det kommer att bli snöfattigare vintrar framförallt i de södra delarna av landet. Det kommer att medföra ökande krav på många av landets skidanläggningar att säkerställa egen snöproduktion på ett hållbart och miljömässigt sätt.

SMHI har fått i uppdrag av Skistar Vemdalen att leverera vattenprognoser. Prognoserna ska Skistar använda för att kunna planera sin snöproduktion till skidanläggningen. Prognoserna från SMHI är viktiga eftersom det finns en vattendom för ån Norr Veman där Mark- och miljödomstolen anger hur mycket vatten som får tas ur ån.

Hydrologiska modeller mer tillförlitliga

Vintertid går det inte alltid att förlita sig på mätvärden, eftersom de riskerar att bli påverkade av kalla väderförhållanden och vattendragen av dämning från is och snö. Specialkalibrerade hydrologiska modeller är mer tillförlitliga beräkningsunderlag och gör det möjligt att göra prognoser för vattenflöden.

– SMHIs inledande uppdrag var att beräkna daglig vattenföring i Norr Veman. Det är unikt att den vattendom som reglerar Skistars möjligheter att använda vatten för snöproduktion utgår ifrån modellerad vattenföring. Detta har bedömts ge mer korrekta vattenföringsuppgifter under vintern som är den tid då snöproduktionen sker, säger Ola Hammarberg från VDM AB.

skidåkning

Vattenprognoser för snöproduktion

SMHI ska förse Skistar Vemdalen med vattenprognoser för snöproduktion för skidanläggningen i Härjedalen under perioden 2018-2021. För att kunna producera snö krävs tillgång till vatten samt kontroll på lufttemperatur och luftfuktighet. Vattenprognoserna kommer dagligen levereras via e-post till Skistar Vemdalen under vintersäsongen. 

SMHI etablerar en hydrologisk modell för produktion av dagliga tillrinningsprognoser för ån Norr Veman. Därmed får Skistar ett beslutsunderlag för att, med hänsyn till gällande vattendom, bedöma om det är möjligt att ta vatten ur ån för snöproduktion till sin alpina anläggning.

pistad backe

– SMHI levererar sedan länge prognoser på vattenflöden och vattennivåer till svensk vattenkraftsindustri och dricksvattenproducenter med fokus på tillrinning och råvatten, men att vi gör det för snöproduktion är något nytt. Förhoppningsvis blir fler snöproducenter intresserade av denna lösning för att få ett tillförlitligt beslutsunderlag inför sin snöproduktion, säger Helen Ivars Grape, produktchef för hydrologi, realtidsinformation och klimat på SMHI.

– För oss är det viktigt att Vemdalen utvecklas vidare på ett hållbart sätt både miljömässigt och produktmässigt. Vattenprognoserna från SMHI gör att vi tar ytterligare ett steg hållbarhetsmässigt, vilket känns väldigt bra, säger Anders Lundqvist, destinationschef Skistar Vemdalen.