SMHIs klimatstatistik underlag för Carlsbergs ölexport

Den danska bryggerijätten Carlsberg har gett SMHI i uppdrag att ta fram statistik över temperatur och luftfuktighet. Statistiken som täcker hela världen ska ge ölproducenten viktiga beslutsunderlag för att planera sina transporter på den internationella marknaden.

Carlsberg exporterar öl till många olika länder, vilket innebär transporter i skiftande klimatförhållanden. Kvaliteten på ölet kan försämras om det utsätts för höga temperaturer under lång tid. I värsta fall kan det till och med förstöras.
Det går att använda temperaturreglerade containrar, men då det är kostsamt för transporten vill man i möjligaste mån undvika det. Temperaturer under noll grader kan också förstöra ölet. Dessutom transporteras en del öl i kartonger som kan bli dåliga om luftfuktigheten är alltför hög.

Höga och låga temperaturer kan förstöra ölet

För att ge Carlsberg underlag för att kunna besluta om när transporter ska ske med temperaturreglerade containrar eller när man till och med ska undvika att transportera till en viss region håller SMHI på att ta fram relevant klimatstatistik.

– Det är jätteviktigt för oss som ölproducent att vara säkra på att våra leveranser är av högsta kvalitet och inte på något sätt riskerar att ölet blir dåligt eller förstört. SMHIs klimatstatistik hjälper oss att undvika vissa väderförhållanden som påverkar ölet negativt, såsom hetta och minusgrader, säger Christian Rosengren, Commercial Manager – DraughtMaster, Carlsberg.

Fortsatt satsning med SMHIs klimatstatistik för transporter

SMHI har tagit fram världskartor som visar hur många timmar varje månad och år som temperaturen normalt överskrider 35 °C i olika delar av världen. På motsvande sätt redovisas hur ofta temperaturer under 5 °C och relativ luftfuktighet över 80 procent förekommer.

– Världskartorna är bara ett första steg. Med dessa som underlag ska Carlsberg ta beslut om vilka regioner de vill titta närmare på. För de platserna ska vi sedan ta fram data som visar variationer över dygnet och året. Det första steget med världskartorna är att de ska hjälpa dem att se i vilka områden det överhuvudtaget finns risk för problem på grund av klimatet. I nästa steg ska de alltså få specifik data för de utvalda platserna, som de sedan kan använda för att simulera temperatur- och fuktighetsförhållandena för ölet och testa hur kvaliteten påverkas. Utifrån simuleringar kan Carlsberg bedöma när och var de behöver använda temperaturreglerade containrar och om det finns områden där man helst ska undvika transporter vissa tider på året, berättar Magnus Asp, projektledare, SMHI.

– Vi har också diskussioner om att framöver ta fram klimatstatistik för specifika transportrutter. En annan utvecklingsmöjlighet är att ta fram motsvarande statistik för framtida klimat. Men först ska resultaten av nuvarande klimatstatistik utvärderas, avslutar Magnus Asp, projektledare, SMHI.