SMHIs experter på FNs klimatmöte i Montreal

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Just nu håller IPCC möte i Montreal för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete, bland annat de nya rapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC, finns Lena Lindström och Markku Rummukainen på plats.

IPCC-möte i Montreal sep 2017. Markku Rummukainen och Lena Lindström på plats.
Markku Rummukainen och Lena Lindström.

IPCCs 46:e plenarmöte, det andra av två beslutsmöten under 2017, hålls i Montreal, Kanada, den 6 – 10 september. Under mötet i Montreal ska deltagarna diskutera och besluta om delar av IPCCs arbete de närmaste åren.

̶ Under mötet kommer vi att besluta om ramarna för den sjätte utvärderingscykelns huvudrapport. Rapporten blir en genomgång av resultat av de senaste årens klimatforskning, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Underlag för förhandlingar och praktiskt arbete

IPCCs nästa stora rapport kallas AR6. Den ska vara klar 2022 och kommer att ligga till grund för bland annat arbetet inom de internationella klimatförhandlingarna. Rapporten ska också vara ett underlag för klimatarbetet, såväl inom EU som i Sverige.

AR6 kommer att bestå av tre delar;

  • Den naturvetenskapliga grunden (klar 2021)
  • Konsekvenserna av klimatets förändring (klar 2021)
  • Lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet (klar 2021)

Dessutom planeras en syntesrapport för de tre huvudrapporterna (klar 2022).

Inom klimatpanelen pågår nu också arbete med tre specialrapporter;

  • En global uppvärmning på 1,5 grader (klar i september 2018)
  • Klimatet, haven och kryosfären (klar 2019)
  • Klimatet och marken (klar 2019)

Författarmöte i Sverige i oktober

Under mötet i Montreal kommer deltagarna att få ta del av redovisningar av hur långt arbetet kommit med de tre specialrapporterna.

– Vi är intresserade inte minst av att höra hur arbetet går med specialrapporten om en global uppvärmning på 1,5 grader. Dels för att det är den första rapporten som kommer att färdigställas under den sjätte utvärderingscykeln, men också för att Sverige i oktober är värd för det tredje av totalt fyra författarmöten som hålls för att ta fram rapporten, säger Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.