SMHIs experter och klimattjänster på Klimatforum 10 feb

SMHI finns på plats när det är dags för en av årets stora mötesplatser inom klimatområdet. Under Klimatforum visar våra klimatexperter exempel på de verktyg som finns för att arbeta med klimat- och klimatanpassningsfrågor.

– Med ett globalt klimatavtal på plats finns det många frågor kring fortsatt konkret arbete i Sverige. Våra webbaserade klimattjänster hjälper användare att förstå vad globala klimatförändringar betyder nationellt och regionalt. Tjänsterna ger också vägledning för det egna arbetet, säger Lena Lindström, produktansvarig inom klimat vid SMHI.

Sveriges framtida klimat

Årsmedeltemperatur i Sverige vid 2 graders global uppvärmning
Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) jämfört med 1971-2000 vid perioden för 2°C global uppvärmning enligt scenario RCP8,5. Förstora Bild

I SMHIs monter på Klimatforum kan man bland annat testa en scenariotjänst och studera det svenska framtida klimatet utifrån två graders global uppvärmning. Flera olika parametrar kan visas som kartor, till exempel temperatur och nederbörd. Kartorna visar förhållandena vid en global uppvärmning på två grader, jämfört med förindustriell tid.

Tjänsten bygger på analyser som klimatforskare vid Rossby Centre på SMHI gjort. Nio olika klimatmodeller har använts.

– Att så många klimatmodeller använts ger ett världsunikt material. Modellerna ger en tydlig bild och är samstämmiga. Ju fler modeller som visar samma sak, desto mer troligt är det att utvecklingen också kommer att se ut så, säger Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI.

SMHIs scenariotjänst är utvecklad tillsammans med användare på länsstyrelserna, men vänder sig till alla intresserade; beslutsfattare, planerare, forskare, studenter och allmänhet.

Guide för arbete med klimatanpassning

Vid SMHI finns Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. I SMHIs monter på Klimatforum kommer en guide för klimatanpassning att visas.

– Det är en samling verktyg och vägledningar som kan underlätta för konkret arbete med klimatanpassning. Guiden finns på Klimatanpassningsportalen under rubriken Åtgärda, berättar Madeleine Tuomi, kommunikatör på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.