"SMHIs data ska vara lätta för andra att återanvända"

Nu kan SMHIs oceanografiska data, såsom våghöjd, salthalt och havsnivå, laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning. Senast januari 2014 kommer öppna data finnas även för meteorologi, hydrologi och klimatologi.

Idag lanserar SMHI nedladdningstjänster för oceanografiska data. Samtidigt ändras tillhörande licensvillkor. Skattefinansierad oceanografisk data kan därmed laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning.

– Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Vi kommer successivt lansera mer och mer öppna data under året, berättar Johanna Fältström, projektledare.

– SMHIs databaser är en samhällelig resurs. Detta blir ett sätt att tillgängliggöra dessa i så stor omfattning som möjligt, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör.

Enkelt att hitta och ladda ner

smhi.se/oppnadata, en ny portal, återfinns nedladdningstjänster, information om de öppna licensvillkoren samt databeskrivningar.

– Vi vill göra det lätt att hitta, använda och vidareutnyttja SMHIs data, säger Johanna Fältström.

– Allt eftersom vi lanserar nya nedladdningstjänster och ändrar tillhörande licensvillkor, kommer det finnas samlat på den nya webbportalen.

Mer och mer öppna data

Oceanografiska data är första steget i processen mot öppna data för alla discipliner. Senast 2014 kommer SMHI ha öppna data även för hydrologi, klimatologi och meteorologi. Redan idag släpps, förutom oceanografiska arkiv- och modelldata, vissa meteorologiska arkivdata.