SMHI vindtestade Nordens största fotbollsarena

I sommar startar Sveriges största byggprojekt i Solna. Här ska Nordens största arena och en helt ny stadsdel stå klar år 2012. Den enorma arenan får en oval strömlinjeformad arkitektur och två stora taksektioner som går att öppna. En delikat fråga var hur starka vindar "takluckan" släpper in och vilken väggkonstruktion detta kräver. SMHIs 3D-simuleringar gav svaret.

Runt arenan ska en helt ny stadsdel, Arenastaden, byggas med Skandinaviens största shoppingcentra och Stockholms högsta hotell.

Själva arenan ska ha plats för 50000 åskådare. Formen liknar en jättelik glassbåt med en utsvängd strömlinjeformade profil. Taket blir 32.000 kvadratmeter med två öppningsbara sektioner på totalt 7000 kvadratmeter.

Inför alla större byggprojekt är viktigt att veta hur vindar kommer att belasta byggnadens konstruktion och hur vindkomforten blir för människor som rör sig i området.

illustration av arenan som ska byggas
Den nya arenan i Solna ska stå klar 2012 och ha plats för 50000 åskådare. Förstora Bild

3D-simuleringar

Centrala frågor för arenabygget var dels vilken lyftkraft vinden ger på taket, eftersom stora välvda tak påverkas på samma sätt som en flygplansvinge, dels vilka vindstyrkor som tar sig in via taköppningen och hur detta belastar väggkonstruktionen.

Beräknade vindströmmar över den nya arenan i Solna.
Vindlaster över den nya fotbollsarenan i Solna beräknade av SMHI med hjälp av tredimensionell datasimulering, så kallad CFD-teknik. Förstora Bild

För att ta reda på detta tog Sweco Structures hjälp av SMHI, som beräknar vindlasten med hjälp av tredimensionell datasimulering, så kallad CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics)

– När det gäller vindlasten på arenan kom vi fram till att den aerodynamiska formen och det välvda taket leder bort vinden och att endast en bråkdel tar sig in genom taköppningen. Skulle man ha byggt enligt Byggnormens grövre formler skulle arenan ha blivit överdimensionerad. CFD-teknik ger mycket intressanta fakta för alla större byggnader som inte liknar fyrkantiga klossar, säger David Segersson på SMHI.

Bygga "lagom starkt"

David förklarar vidare att beräkningarna ger ett noggrant beslutsunderlag för en konstruktion som varken blir för stark eller för svag:

– Lite förenklat kan man säga, att använder man bara tillräckligt med stål så klarar byggnader det mesta. Samtidigt finns det ingen anledning att överdimensionera konstruktionen, varken av miljö- eller kostnadsmässiga skäl. Det gäller alltså att bygga med en "lagom" hållfasthet som klarar alla väder och andra krafter.