SMHI utnämnt till Nationellt Oceanografiskt Datacenter

SMHI har nu officiellt blivit utnämnt till Nationellt Oceanografiskt Datacenter, NODC. Detta innebär att SMHI internationellt skall tillhandahålla de av Sverige insamlade oceanografiska data.

IODE

Inom UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission/International Oceanographic Data and Information Exchange (IOC/IODE ) har Sverige (Fiskeristyrelsen/SMHI) sedan 1971 fungerat som Designated National Agency (DNA).

Hösten 2017 uppgraderades SMHI till National Oceanographic Data Centre (NODC). Detta innebär att SMHI internationellt skall tillhandahålla de av Sverige insamlade oceanografiska data. I detta åtagande ingår insamling, kvalitetskontroll, processering, sammanställning och arkivering av data som genererats av nationella och internationella projekt och program.

International Oceanographic Data and Information - IODE