SMHI utbildar beslutsfattare i Afrika om klimatet

Nu startar den första av totalt nio utbildningsprogram inom klimatförändringar och klimatanpassning i Afrika. Klimatexperter från SMHI är på plats i Addis Ababa i Etiopien tillsammans med 28 lokala beslutsfattare. I vinter fortsätter kursen i Norrköping.

SMHI ska på uppdrag av Sida att genomföra nio internationella utbildningsprogram i Afrika inom området ”Climate Change – Mitigation and Adaption” under de kommande sex åren.

– Programmen är breda och innefattar allt ifrån den senaste klimatforskningen till hur samhällen kan anpassas och kriser förebyggas. Speciellt fokus sätts på vattenresurser och jordbruk, berättar Christer Åkerlund, chef för SMHIs affärsverksamhet.

Totalt kommer 250 beslutsfattare från nio afrikanska länder att delta. Utbildningen löper under ett drygt halvår och består av tre delar: uppstarts- och avslutningsmöten sker i Afrika och en tre veckor lång utbildning hålls på SMHI i Norrköping.

Program startar nu i Etiopien och Niger

Det första programmet för 28 beslutsfattare i Östafrika har precis startat i Etiopien.

– Vi fick en kanonstart med många intressanta föreläsningar av både inbjudna och egna experter. De ledde till engagerade diskussioner och övningar bland deltagarna, rapporterar Eleonor Marmefelt från ett 25-gradigt Addis Ababa. Hon är ansvarig för SMHIs biståndsarbete.

– Vi har också gjort studiebesök hos exempelvis ett kvinnokooperativ som är engagerat i ett klimatprojekt, och på ett forskningsfält där man testar nya grödor som klarar torka bättre.

Nästa vecka startar ett program för Västafrika som ska hållas i Niamey i Niger, språket blir franska.

Stärker både individer och regionalt samarbete

Deltagarna i programmen arbetar på olika nivåer på exempelvis myndigheter inom vatten- och miljöförvaltning, riskhantering och jordbruk. Andra deltagare kommer från näringslivet och ideella organisationer (NGO).

– Vår målsättning är att stärka både individerna och deras organisationer, men också att bidra till utvecklingen av det regionala samarbetet mellan olika aktörer. Afrika – som är världens mest klimatutsatta kontinent – har inte haft samma möjlighet som vi att bygga upp kunskap om klimatfrågan, infrastruktur och samverkan mellan aktörer, säger Eleonor Marmefelt.

Flera aspekter av klimatförändringen

Utbildningsprogrammet arbetar med ett flertal perspektiv, exempelvis:

  • den senaste klimatforskningen
  • vilka effekter som klimatförändringen har på vattenresurser, jordbruk, hälsa, etc
  • sårbarhetsbedömning och hur samhällen kan hantera risker och klimatanpassa sig
  • beslutsfattande under osäkerhet
  • samverkan mellan olika samhällsaktörer
  • hur moderna myndigheter kan utvecklas

Deltagarna genomför också projektarbeten kopplade till den egna organisationen

– I samband med avslutningsseminarierna i Afrika kommer vi också att bjuda in ”informationsbärare” som lärare, jordbruksrådgivare, hälsopersonal och kvinnoorganisationer till kortare intensivkurser, avslutar Christer Åkerlund.

Besök på ett forskningsfält i Etiopien
Besök på ett forskningsfält där man testar nya grödor som klarar torka bättre. Studiebesöket gjordes tillsammans med traktens jordbrukare, som också vill lära sig mer.