SMHI tecknar överenskommelse om klimatanpassning

SMHI har tillsammans med Linköpings universitet och Norrköpings kommun kommit överens om att samverka kring klimatanpassning. Samverkansavtalet syftar till att hitta metoder för att arbeta med en kommunal klimatanpassningsplan.

Under tisdagen undertecknades den nya överenskommelsen av representanter från SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

- Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med kommunen och universitetet, på ett praktiskt sätt med klimatanpassning, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

- Klimatanpassning är en mycket viktig fråga, som bör ske tillsammans med arbetet med utsläppsminskning.

Syftet med samverkan är att tillsammans etablera metoder för att arbeta med en klimatanpassningsplan för Norrköping. Erfarenheterna blir en grund för SMHIs vidare arbete med verktyg som ska underlätta klimatanpassning för alla Sveriges kommuner.

– Norrköping har kommit långt i arbetet med klimatanpassning. Genom vårt samarbete kan kommunens erfarenheter komma till nytta i det nationella arbetet och det nationella arbetet kan stärka kommunens arbete, säger Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Kommuner nyckelaktörer för klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Kommunerna är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle och myndigheterna har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbete.