SMHI tar viktigt steg att kunna erbjuda gårds- och åkerspecifika prognoser

SMHI ska medverka i ett Vinnovaprojekt som syftar till att undersöka hur digitaliserat jordbruk kan användas för att utveckla nya innovationer. SMHI ska arbeta med sensoranvändning i väderprognoser och prognostisering av vatten i jordbruksmarken.

Testbädden består av ett antal åkrar med olika grödor, där olika uppkopplingar kommer att testas. Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster.

åkermark

Testbädden ska drivas av RISE Research Institutes of Sweden AB Uppsala i nära samarbete med SLU Campus Ultuna. Det är en av sex nya testbäddar inom miljöteknikområdet som Vinnova finansierar.

Beslutsunderlag för morgondagens lantbrukare

SMHI kommer i projektet att vara leverantör av högkvalitativa beslutsunderlag som stöttar en uppkopplad jord- och skogsbruksbransch. SMHI kommer också att ta fram gårds- och åkerspecifika meteorologiska och hydrologiska observationer och prognoser. Inom testbädden kommer SMHI bland annat att utvärdera och testa hur många sensorer som är nödvändiga för att göra högupplösta prognoser, men även förfina hur vädermodellerna använder dessa observationer.

– Vi har ett viktigt arbete framför oss för att kunna leverera rätt typ av beslutsunderlag till morgondagens uppkopplade lantbrukare. Det är därför vi vill ta en aktiv roll inom projektet och testbädden. Vi ser att SMHI i samarbete med partners från lantbrukssektorn kommer kunna skapa riktigt spännande tjänster framåt, säger Alexandra Birger-Röör, chef för affärsområdet New ventures vid SMHI.

Digitaliserat jordbruk kan ge ökad lönsamhet och hållbarhet

Digitaliseringen inom jordbruket och livsmedelskedjan har stor potential och investeringar i teknikdrivna lösningar har under de senaste åren ökat markant. Vädret har stor påverkan på odling av grödor och digitalisering kan bidra till nya lösningar som ger jordbrukare bättre förutsättningar till effektivare produktion.

– Vi har haft många möten med lantbrukare i Sverige och har sett hur väder och vatten i allra högsta grad påverkar deras verksamheters effektivitet och lönsamhet. Det finns behov av ännu mer detaljerade gårds- eller åkerspecifika prognoser att fatta beslut utifrån. Vädret påverkar ju till exempel tiden för skörd, och hur lång tid man har på sig för att bärga skörden utan att riskera att den ligger och blir fuktig på marken, förklarar Alexandra Birger-Röör.