SMHI tar över Försvarsmaktens väderradaranläggningar

Hela det svenska väderradarnätet uppgraderas nu i ett stort projekt. I samband med detta har SMHI och Försvarsmakten kommit överens om att SMHI tar över ägande, drift och underhåll av Sveriges samtliga tolv anläggningar.

Hela det svenska väderradarnätet ”Swerad” uppgraderas och moderniseras nu i ett stort projekt som leds av SMHI och Försvarsmakten. Väderradarnätet byggdes upp i ett samarbete mellan våra två myndigheter under perioden 1985-2000. Resultatet blev tolv anläggningar, varav SMHI anskaffade fem och Försvarsmakten sju.

Nu har en överenskommelse tecknats om att SMHI tar över samtliga dessa väderradaranläggningar.

Samhällsekonomiska vinster

Bodil Aarhus Andrae
Bodil Aarhus Andrae

– Det ger samhällsekonomiska vinster att en myndighet har ansvaret för ”allt” som rör radarnätet: ägande, drift, utveckling och avtal med de olika privata markägarna, säger Bodil Aarhus Andrae, chef för ”Samhälle och säkerhet” på SMHI.

– SMHI och Försvarsmakten kommer fortsätta att satsa på att utveckla radarnätet och att säkra tillgänglighet och leveranskvalitet på radardata.

Tolv anläggningar uppgraderas

Samtliga tolv anläggningar genomgår en omfattande modernisering. Den nya tekniken innebär bland annat ny funktionalitet, så kallad ”dual polarisation”, som ger bättre möjligheter att skilja på olika typer av nederbörd som hagel, regn eller snö.

Nära samarbete

– Enligt överenskommelsen kommer SMHI att ta över anläggningarna allt eftersom de blir uppgraderade och garantiperioden avslutas. Övertagandet kommer därför att pågå under de kommande tre åren, fortsätter Bodil.

Det nära samarbetet med Försvarsmakten kommer att fortsätta, och SMHI kommer att leverera väderradardata till Försvarsmakten på samma sätt och i samma omfattning som idag.

För att SMHI ska kunna ta över även avtalen som rör anläggningarna, det gäller exempelvis markanvändning, väghållning och elförsörjning, tecknades redan tidigare i år ett avtal med Fortifikationsverket, som hanterar olika avtal för Försvarsmaktens räkning.