SMHI tar fram framtidens jordbruksteknologi i vinnovasatsning

I ett Vinnovaprojekt, Agtech 2030, medverkar SMHI som tjänsteleverantör och utgör även utvecklingspartner till företag och rådgivarorganisationer. Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för framtidens lantbruk. Detta ska ske genom att anpassa lantbruken till den digitala och teknologiska omställningen.

SMHI är sedan länge en viktig aktör i det nationella och Östgötska innovationssystemet och institutet deltar aktivt i den regionala innovationsdebatten. I Vinnovaprojektet Agtech 2030 har SMHI bidragit till innehållet i genomförandeplanen. SMHIs medverkan är en del av den egna satsningen på kvalificerade kommersiella tjänster till lantbrukssektorn.

– Gemensamt kommer vi att forma problemställningar, idéer och bidra med praktisk problemlösningskompetens. Vi har även ambitionen att delta som partner i de planerade utvecklingsprojekten. Genom att en del av projektet kan vi aktivt bidra till initiativets strategiska utveckling, säger Christian Rönnebring, utvecklingsansvarig för affärsområdet New Ventures, SMHI.

Fokus på målen i Agenda 2030

Projektet är en del i Vinnovasatsningen att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som alla ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri. Satsningarna finansieras genom Vinnovas program Vinnväxt vars syfte är att skapa hållbar tillväxt.

Framtida jordbruk

– Visionen med projektet är att skapa en innovationsmiljö i världsklass inom lantbruksteknik där miljön påtagligt bidrar till utveckling av lantbruket i flera länder, samtidigt som korsbefruktning sker med exempelvis skogssektorn. Genom samarbete mellan erfarna praktiker och forskare kan vi länka samman teknikområden och idéer med behov inom lantbruket. Detta kommer även leda till att stärka den regionala kapaciteten för tester som gör att robusta lösningar kommer fram, säger Christian Rönnebring, utvecklingsansvarig för affärsområdet New Ventures, SMHI.

Stora möjligheter

Projektet har stora möjligheter att bidra till ett mer effektivt och lönsamt jord- och skogsbruk. SMHI avser befästa sin position som leverantör av kritiskt viktiga beslutsstöd till jord- och skogsbruk och även sin roll som innovationsstödjande aktör både nationellt och internationellt.

– Agtech 2030 är ett intressant projekt eftersom SMHIs kunskap kan komma till nytta för jord- och skogsbruk. Genom Agtech får också SMHI möjlighet att samverka med olika aktörer inom branschen, liksom med Linköpings universitet, avslutar Christian Rönnebring, utvecklingsansvarig för affärsområdet New Ventures, SMHI.