SMHI ska hjälpa Etiopien att bygga upp klimat- och hydrologitjänster

Under tre år ska SMHI på uppdrag av Sida arbeta för att stärka kapaciteten hos etiopiska systermyndigheter. Målet är att bygga upp operationella vatten- och klimatinformationstjänster.

Projektet, som precis har startat, fokuserar både på hydrologi- och klimatinformation samt IT-infrastruktur. Projektet kommer att genomföras med tre lokala etiopiska partners som SMHI sedan tidigare har tecknat samarbetsavtal med:

  • Ministry of Water, Irrigation and Electricity (MoWIE)
  • National Meteorological Agency (NMA)
  • Ministry Of Environment, Forest And Climate Change (MEFCC)
Etiopien
SMHIs experter möter etiopiska kollegor

– SMHI ska hjälpa till att utveckla prognos- och varningssystem. Vi ska också bidra till att utveckla infrastrukturen kring klimatverksamheten, med syftet att våra etiopiska kollegor ska få bättre information om klimatförändringar, framtida vattenresurser och sårbarhet, säger Bode Gbobaniyi, Klimatexpert, SMHI.

– SMHI har tidigare haft utlandssamarbeten där vi har stöttat uppbyggnaden av operationella vatten och klimatinformationstjänster i både Afrika och Mellanöstern. Ett exempel är det långa samarbete med våra systersmyndigheter i Botswana, d.v.s. Department of Meteorological Services (DMS) och Department of Water Affairs (DWA). Med den sist nämnda har vi nyligen avslutat den andra fasen av ett projekt som syftar till att stärka den operationella varningskapaciteten, säger Cristina Alionte Eklund, Produktchef för kapacitetsutveckling och internationell hydrologi, SMHI.

Hon fortsätter:
– Dialog pågår med DWA om en fortsättning där vi tar samarbetet ett steg vidare till översvämningsrisker och kopplingen till katastrofriskhantering.

Etiopien wacca 2
SMHI på plats i Addis Abeba, på en av de workshops som anordnades med de etiopiska samarbetsmyndigheterna

Projekt med många perspektiv

Projektet i Etiopien kommer, utöver att bygga upp vatten- och klimatinformationstjänster, också att handla om hur vatten- och klimatinformation kommuniceras och dissemineras mellan berörda myndigheter inom exempelvis vatten, jordbruk och energi.

– Projektet arbetar med flera perspektiv på kapacitetsutveckling som omfattar ett brett spektrum av frågeställningar och behov, allt från teknisk infrastruktur till institutionella frågor så som exempelvis kompetensförsörjning och samarbetsavtal mellan myndigheterna, säger Cristina Alionte Eklund.

Under veckorna 8 och 9 är ett SMHI-team på plats i Addis Abeba för en första mission. SMHIs medarbetare träffar etiopiska partner för att tillsammans göra en behovsanalys och definiera i detalj de kommande aktiviteterna som kommer att ske under implementeringsfasen.